Έργο στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από τον Οκτώβριο 2001 έως τον Μάρτιο του 2004, η Βάσω Παπανδρέου ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Πέτυχε την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση Μεγάλων Έργων, ολυμπιακών έργων, αλλά και πολλών άλλων έργων σε όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο των δράσεων και αποφάσεων της ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με έμφαση στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στην υλοποίηση των αποφάσεων της Διεθνούς Διάσκεψης για το περιβάλλον που έγινε στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Με τα μεγάλα έργα που ως Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ολοκλήρωσε, βελτιώθηκε η ζωή των πολιτών και διευρύνθηκαν οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δυνατότητες όλης της χώρας.

Η Αττική Οδός, πέρα από την ανακούφιση που έφερε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής και τη μείωση σε κατανάλωση καυσίμων, συνέβαλε στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ άλλαξε ριζικά τα δεδομένα για τις αναπτυσσόμενες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Το μεγάλο έργο του Κηφισού βελτίωσε την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και αποτέλεσε το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο, που έγινε ποτέ στη χώρα.

Οι επεκτάσεις του Μετρό στις συνοικίες της Δυτικής Αθήνας, Αιγάλεω και Περιστέρι, άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Εγνατία Οδός, πέρα από τη μεγάλη μείωση των αποστάσεων δημιούργησε νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες καθ' όλο το μήκος της, αναδεικνύοντας περιοχές, όπου προηγουμένως η πρόσβαση ήταν πολύ δύσκολη.

Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ανέτρεψαν τα δεδομένα της Δυτικής Ελλάδας, βγάζοντας την από την απομόνωση αναδεικνύοντας τη σε πύλη εισόδου από την Ευρώπη.

Με τις αποφάσεις τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της στους τομείς του περιβάλλοντος της χωροταξίας και της πολεοδομίας συνέλαβε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για τη μείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών απορριμμάτων, καθιέρωσε πλήρη και σύγχρονο εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό, ενώ χωροθέτησε με νόμο, τρεις νέους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Αττική (ΧΥΤΑ) καθώς και χώρους για μεταφόρτωση και εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, δίνοντας λύση σε ένα μείζον πρόβλημα το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών της Αττικής.

Καθιέρωσε με νόμο τη λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, με βάση την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Έτσι συστήθηκε η Ανώνυμη Εταιρία "Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών" (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο,πλαστικό) καθώς και 14 συστήματα για τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά και προϊόντα (αυτοκίνητα, ελαστικά, ορυκτέλαια, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρονικά κτλ).

Επανάσταση αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου για την έκδοση των πολεοδομικών αδειών, που αποτρέπει την αυθαιρεσία σε θέματα πολεοδομίας και περιβάλλοντος. Δυστυχώς το νόμο αυτό κατήργησε η ΝΔ υποκύπτοντας στις πιέσεις συντεχνιακών συμφερόντων.

Προώθησε δεκάδες έργα βιολογικών καθαρισμών σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων το μεγάλο έργο της Ψυτάλλειας.

Κατήρτισε και εισηγήθηκε το νόμο για την διαχείριση των νερών και προώθησε μεγάλα έργα ύδρευσης και περιβαλλοντικής προστασίας (Λίμνη Κάρλας, Αλιάκμονας) υδρευτικά Φράγματα για την ύδρευση πολεοδομικών συγκροτημάτων (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Ρόδος, Αλεξανδρούπολη κλπ)

Παρουσίασε το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και θεσμοθέτησε τα 12 περιφερειακά χωροταξικά σχέδια που σήμερα είναι σε ισχύ. Παράλληλα προχώρησε στην ανάθεση μελετών χρήσεων γης που καλύπτουν περισσότερο από το 25% της επιφάνειας της χώρας και αποτελούν το ουσιαστικότερο βήμα επιτάχυνσης των διαδικασιών χωροθέτησης και πολεοδόμησης. Αποκεντρώθηκαν και απλουστεύτηκαν οι εγκρίσεις των πολεοδομικών μελετών.

Αναμόρφωσε την νομοθεσία, αντιμετώπισε τα προβλήματα του Εθνικού Κτηματολογίου και δημιούργησε τα πρώτα κτηματολογικά γραφεία.

Σύστησε εκ του μηδενός κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Προήδρευσε του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2003 συμβάλλοντας στην προώθηση θεμάτων σχετικά με την Περιβαλλοντική Ευθύνη, την εφαρμογή Πρωτοκόλλου του Κιότο, την προστασία και παρακολούθηση των δασών, την αντιμετώπιση των μεταλλαγμένων, τη συμμετοχή των πολιτών στην κατάρτιση περιβαλλοντικών σχεδίων και προγραμμάτων και την διασφάλιση της αναφοράς ως ισότιμης προς την οικονομική και κοινωνική, της περιβαλλοντικής συνιστώσας της Ανάπτυξης, στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Έργα και δράσεις που για πολλά χρόνια όλοι ονειρευόμασταν έγιναν πραγματικότητα.