ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Ανακοινώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ανασυγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και ισχυροποίηση του ρόλου και της παρουσίας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, είναι το θέμα που απασχολεί τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί η αντιπρόεδρος του ΕΣΚ κ. Βάσω Παπανδρέου. Οι προτάσεις που τέθηκαν προς συζήτηση για την ανασυγκρότηση του ΕΣΚ αφορούν: Τη διοργάνωση εκλογικού συνεδρίου ανά τριετία. Την ετήσια διοργάνωση θεματικών συνεδρίων. Την απλοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με κατάργηση της ομοφωνίας και υιοθέτηση της ειδικής πλειοψηφίας. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι πολλά από τα μέλη του ΕΣΚ υποστηρίζουν ακόμη και την υιοθέτηση της απλής πλειοψηφίας. Την καθιέρωση τεσσάρων ετήσιων συναντήσεων σε επίπεδο αρχηγών των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης, έναντι των δύο συναντήσεων που γίνονται σήμερα πριν από τις Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη σύσταση ινστιτούτου του ΕΣΚ που θα συνεργάζεται και θα συντονίζει τις δράσεις των ινστιτούτων των εθνικών σοσιαλιστικών κομμάτων. Επίσης προτείνεται η διοργάνωση κοινών συναντήσεων του προεδρείου του ΕΣΚ με την σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων. Ένα από τα θέματα που κυριάρχησαν στη Σύνοδο είναι η συμβολή του ΕΣΚ στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, υπέρ του οποίου τάσσονται οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές. Αποφασίστηκε η διοργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών κυρίως στις 11 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρόκειται να γίνουν δημοψηφίσματα για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Η πρώτη σχετική εκδήλωση θα γίνει στην Ιταλία, όπου η κύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος θα γίνει από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου. Η κ. Βάσω Παπανδρέου μιλώντας κατά τη διάρκεια της Συνόδου υπογράμμισε τη σημασία της ανασυγκρότησης του ΕΣΚ για την περαιτέρω ισχυροποίηση του ρόλου του. Τόνισε, ότι επιβάλλεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν εμφανείς στους πολίτες τις διαφορές των προτάσεων των σοσιαλιστών έναντι των συντηρητικών δυνάμεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων εντός του ΕΣΚ, σημειώνοντας ότι το σημερινό σύστημα παραλύει οποιαδήποτε προσπάθεια λήψης απόφασης και υποστήριξε την αναγκαιότητα το ΕΣΚ να εργαστεί με στόχο να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι «η Ευρώπη των σοσιαλιστών είναι διαφορετική από την Ευρώπη της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της Αγοράς και του Κεφαλαίου.» Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκε το πενταετές πρόγραμμα του ΕΣΚ για την περίοδο 2004-2009 το κεντρικό μήνυμα του οποίου είναι «Ευημερία – Ισότητα - Αλληλεγγύη». Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το ΕΣΚ τάσσεται υπέρ της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα από την απόφαση της Κοπεγχάγης αλλά και από την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποφασίσθηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας υψηλού επιπέδου στην οποία θα συμμετέχουν Αρχηγοί Σοσιαλιστικών Κομμάτων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου και η οποία θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό.