Ψεύτικο προφίλ και σελίδα στο facebook.com

Ανακοινώσεις

Ακολουθεί μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσα για την ύπαρξη Ψεύτικου προφίλ και Σελίδας Φίλων στο facebook.com:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Βάσως Παπανδρέου του Ανδρέα και της Τασίας, βουλευτού Β’ Αθηνών, πρώην Υπουργού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αριθμός 28.
----------------------------------------------------
Πριν από ένα μήνα διεπίστωσα την ύπαρξη προφίλ με το όνομά μου στη διαδικτυακή ιστοσελίδα Facebook.com, με διεύθυνση www.facebook.com/profile.php?id=100000739531747. Το ηλεκτρονικό αυτό προφίλ ουδέποτε κατασκεύασα, ουδέποτε συναίνεσα στη δημιουργία του και βεβαίως ουδέποτε αποδέχθηκα το περιεχόμενο του, συνεπώς είναι πλαστό.
Αμέσως προέβην σε καταγγελία (report) της πράξης αυτής προς τη διοίκηση της ιστοσελίδας facebook.com, μέσω της τυπικής διαδικασίας που διαθέτει η ιστοσελίδα, χωρίς κανένα μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, μέσω του ιδίου ψεύτικου προφίλ, διεπίστωσα και την ύπαρξη πλαστής σελίδας φίλων (fan page), με διεύθυνση www.facebook.com/page/Vaso-papandreou/189736089079. Στη σελίδα αυτή γίνεται συστηματική διακίνηση μηνυμάτων με το όνομά μου και δήθεν αν-ταλλαγή απόψεων εμού και των θαυμαστών μου. Την ύπαρξη της δεύτερης αυτής ηλεκτρονικής σελίδας κατήγγειλα στη διοίκηση της ιστοσελίδας με την ίδια ως άνω διαδικασία, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Οπως είναι προφανές, οι αναφερόμενες ηλετρονικές διαδικτυακές ιστοσελίδες είναι πλαστές και ανυπόστατες και αποβλέπουν στη προσβολή της ελεύθερης έκφρασης και εν γένει της προσωπικότητάς μου.
Επειδή οι ανωτέρω πράξεις συνιστούν κατάρτιση πλαστού εγγράφου και χρήση αυτού, δυνάμενες να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες σε βάρος μου.
Επειδή οι παραπάνω πράξεις πληρούν το πραγματικό και ετέρων συναφών εγκλημάτων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Μηνύω κάθε υπεύθυνο για τις εναντίον μου περιγραφείσες αξιόποινες πράξεις.
Ζητώ να ενεργήσετε τα δέοντα, ώστε να να καταργηθούν άμεσα οι ανωτέρω ιστοσελίδες και να μην αναρτηθούν πάλι με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, ταυτόχρονα δε να ενημερωθούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες περί της πλαστότητας των σελίδων ή των απόψεων και γενικά όλων των διακινηθέντων ιδεών.
Διορίζω πληρεξούσιο δικηγόρο μου τον Ιωάννη Χατζηγιάννη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αιόλου, αριθμός 104.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010

Βάσω Παπανδρέου