Ερώτηση στην Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με την πρόταση επανεξέτασης του καθεστώτος του Αγαίου, υποβληθείσα δια "non paper" εκ μέρους των Η.Π.Α.

Θέματα Άμυνας

Στο ΒΗΜΑ της Κυριακής της 5ης Ιουλίου, υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρεται σε άκρως απόρρητο δισέλιδο «non paper», το οποίο παραδόθηκε στην Ελληνική πλευρά από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Το θέμα αποτελεί μείζονος σημασίας αρνητική εξέλιξη, αφού για πρώτη φορά η Τουρκία επιτυγχάνει μετά από προσπάθειες δεκαετιών να τίθεται, έστω και ανεπίσημα, θέμα επανεξέτασης των διεθνών συνθηκών που διέπουν το καθεστώς του Αιγαίου και μάλιστα να τίθεται εκ μέρους της Αμερικανικής πλευράς.

Μετά την επιπόλαια εκ μέρους του Πρωθυπουργού της χώρας απεμπόληση της συμφωνίας του Ελσίνκι για το Αιγαίο και την επακολουθήσασα πενταετή αδράνεια της Ελληνικής διπλωματίας, η Τουρκία πέτυχε ένα στόχο, που από το 1975 δια των παραβάσεων και παραβιάσεων, επιδιώκει. Την αμφισβήτηση δηλαδή συνολικά του νομικού καθεστώτος που διέπει το Αιγαίο.

Η ιδιαίτερα κακή για τη χώρα μας εξέλιξη, παρά τον «ανεπίσημο» χαρακτήρα της, θέτει την Ελληνική διπλωματία προ μεγίστων ευθυνών, αφού θα πρέπει άμεσα να σχεδιάσει και να υιοθετήσει μία πολιτική, η οποία πέραν των στρατιωτικών μέτρων των αναγνωρίσεων και αναχαιτίσεων των Τουρκικών αεροσκαφών, θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες διπλωματικού χαρακτήρα κινήσεις και πρωτοβουλίες, με στόχο την επαναφορά κατ’ αρχήν σε μια κατάσταση, την οποία ουδόλως έχει επηρεάσει το «non paper», ως μη υπάρχον.

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι Η κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

Ποια είναι η θέση του Υπουργείου επί του δημιουργηθέντος ούτως ή άλλως θέματος.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

1. ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
6. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ
7. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
9. ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ