Βιβλίο - Ιστορία

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου:
http://book.culture.gr/greek.phpl
Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης:
http://www.frankfurt-book-fair.com
Έκθεση Βιβλίου Παρισιού:
http://salondulivre.reed-oip.com
Έκθεση Βιβλίου Μόντρεαλ:
http://www.slm.qc.ca
Έκθεση Βιβλίου Λονδίνου:
http://www.libf.co.uk
Διοτίμα:
http://www.stoa.org/diotima
Περσέας:
http://www.perseus.tufts.edu