Διεθνείς Σχέσεις

Ευρετήριο συνταγμάτων:
http://www.urich.edu/~jpjones/confinder/const.phpl
Σημαίες χωρών:
http://www.theodora.com/flags.phpl
Στατιστικά Στοιχεία Χωρών:
http://www.xist.org
Governments on the Web:
http://www.lib.umich.edu/govdocs/govweb.phpl
Human Rights Watch:
http://www.hrw.org
Nobel Peace Prize archive:
http://www.almaz.com/nobel/peace
World Anthem Database:
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/9897
World Flag Data:
http://www.flags.net