Ομιλία Β.Παπανδρέου στη συνεδρίαση της Διαρκής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπ. Εθνικής Άμυνας

Ομιλίες

Πέμπτη 27.08.09 συνεδρίαση της Διαρκής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

α. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ( Memorandum of Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) που αφορά στη συνεργασία μεταξύ του SHAPE και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)».

Ερώτηση στον Υπ. Εθνικής Άμυνας σχετικά με την ένταξη των Ελικοπτέρων Chinook της Αεροπορίας Στρατού στη διαδικασία αεροπυρόσβεσης

Θέματα Άμυνας

ΑΠ:3318/21.08.09

Θέμα: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ CH-47D CHINOOK ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ»

Ερώτηση & ΑΚΕ στον Υπ. Εθνικής Άμυνας σχετικά με Kλοπή δημόσιου χρήματος, παράνομοι διπλοί τιμοκατάλογοι, πλαστά τιμολόγια, διπλά βιβλία, παράνομη υπερτιμολόγηση προϊόντων, παράνομος ...

Θέματα Άμυνας

ΑΠ:3278/177/19.08.09

Θέμα: «Kλοπή δημόσιου χρήματος, παράνομοι διπλοί τιμοκατάλογοι, πλαστά τιμολόγια, διπλά βιβλία, παράνομη υπερτιμολόγηση προϊόντων, παράνομος τοκισμός χρημάτων του δημόσιου, είναι το περίγραμμα της λεηλασίας που φέρεται ότι ανέδειξαν έλεγχοι που διενέργησε η Διεύθυνση Ελεγκτικού της ΑΣΔΥΣ κατά τα έτη 2005-2006-2007 και 2008 στο Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ), και που η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ επιτρέπει και ανέχεται την συγκάλυψη των αδιαφανών αυτών πράξεων που δεν είναι συμβατές με την νομοθεσία και ενδεχομένως να συνιστούν οικονομικά εγκλήματα».

Ερώτηση στον Υπ. Εθνικής Άμυνας σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων παρεμπόδισης της χρήσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Θέματα Άμυνας

Α.Π.3209/12.8.09

Θέμα: «Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με απόφασή της έδωσε την δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων παρεμπόδισης της χρήσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας αν και γνωρίζει ότι εγκυμονούν κίνδυνοι για την υγεία του προσωπικού.»

Πολιτικό Γραφείο

Ακαδημίας 28, 10671
Αθήνα
Τηλ: 210 3315441 - 2,
Fax: 210 3318380

web-site: vpapandreou.gr
blog: vpapandreou.wordpress.com