ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ανακοινώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΣΟΚ 15.3.2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Βουλευτής Β’ Αθηνών και πρώην Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κα Βάσω Παπανδρέου, σχετικά με το έργο της μαραθώνιας διαδρομής και με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κ. Σουφλιά δηλώνει τα εξής: Το έργο της μαραθώνιας διαδρομής (με το οποίο ο υπάρχων δρόμος μήκους 27 χλμ μετατρέπεται σε αρτηρία και πεζοδρόμια με δυο + δυο λωρίδες κυκλοφορίας και διαχωριστική νησίδα) συνάντησε εξαρχής μεγάλες αντιδράσεις τοπικών παραγόντων και κατοίκων και προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας που υποχρέωσαν την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να τροποποιήσει τη μελέτη, περιορίζοντας το εύρος της απαλλοτρίωσης και να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους με βάση πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι έγινε δυνατή η έναρξη κατασκευής του έργου τον Αύγουστο του 2002. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, λόγω μεγάλης κυκλοφορίας του δρόμου, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να διεξαχθεί επιτυχώς το test μαραθώνιου στις 12 Νοέμβριου του 2003 στον μισό κατά μήκος δρόμο που είχε ήδη ολοκληρωθεί, πλην τελικού τάπητα. Δυστυχώς οικονομικές αδυναμίες ενός εκ των δυο αναδοχών οδήγησαν τους εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας τον Δεκέμβρη του 2003 και η υπηρεσία υποχρεώθηκε με ταχύτατες διαδικασίες να τον κηρύξει έκπτωτο και να προωθήσει διαγωνισμό για την εκ νέου ανάθεση του τμήματος του έργου σε νέα κατασκευαστική εταιρεία , κάτι που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10-03-04. Έτσι η Μαραθώνια διαδρομή που επρόκειτο να ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2004, θα παραδοθεί με καθυστέρηση δύο μηνών αλλά εμπρόθεσμα προκειμένου να φιλοξενήσει τον αγώνα του Μαραθωνίου. Το έργο της Αφετηρίας, υλοποιείται σε δύο φάσεις με βάση μελέτη βραβευμένη σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Η πρώτη Φάση ολοκληρώθηκε ήδη από το 1999. Η Β’ Φάση εντάχθηκε στις Ολυμπιακές Αναπλάσεις, αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω απαλλοτριώσεων, εμπλοκές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κυρίως λόγω αδυναμίας του εργολάβου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των λεπτομερειών της μελέτης. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχε μεριμνήσει ώστε να υπάρξει δεύτερος εργολάβος στον οποίο θα ανατίθετο μέρος του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. Η σχετική σύμβαση επρόκειτο να υπογραφεί αμέσως μετά τις εκλογές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχή και πιεστική επίβλεψη διασφάλιζε ολοκλήρωση του έργου πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι η Μαραθώνια διαδρομή παρά τα μεγάλα εξωγενή προβλήματα που αντιμετώπισε, ολοκληρώνεται χάρις στους χειρισμούς της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης των όποιων καθυστερήσεων από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ προς όφελος της παράταξής του και η μη αναγνώριση της μεγάλης επιτυχίας του ΥΠΕΧΩΔΕ να ολοκληρώσει έγκαιρα όλα τα μεγάλα Ολυμπιακά Έργα αφενός δείχνει μικρότητα και αφετέρου προκαλεί μειδιάματα η προσπάθειά του να πείσει πως μια αστική διαδρομή 27 χλμ θα ολοκληρωθεί χάρις στη δική του παρέμβαση σε τρεις (3) μόλις μήνες.