ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-3-05 «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για τις γυναίκες: Προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είναι το θέμα συνεδρίου που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα στις Βρυξέλλες και στο οποίο το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί η πρώην Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε., αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και βουλευτής Β΄ Αθηνών, κ. Βάσω Παπανδρέου. Συμμετέχουν επίσης, οι κυρίες Άννα Καραμάνου αντιπρόεδρος του Τομέα Γυναικών του ΕΣΚ, Χρύσα Αράπογλου Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Ρόζα Βρεττού και Μαρία Ζερβάκη μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κ. Παπανδρέου αναμένεται να τονίσει την ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένων πολιτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι προσανατολισμένη στην απελευθέρωση των αγορών, τη μείωση του πληθωρισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να διευρυνθεί με μέτρα και πολιτικές, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. «Η απελευθέρωση των αγορών, υπογραμμίζει η κ. Παπανδρέου, θεωρείται απαραίτητη για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και μέσω αυτού τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όμως, η απελευθέρωση χωρίς αυστηρούς όρους, πολλές φορές οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα θέματα της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας αλλά και των άλλων αγορών, για να αποτρέψουμε τη μείωση της απασχόλησης.» Επιχειρώντας εξάλλου, να απαντήσει στο ερώτημα: Πού θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι νέες θέσεις απασχόλησης, με δεδομένο ότι βασικοί τομείς της οικονομίας, φαίνεται να χάνουν θέσεις εργασίας; η κυρία Παπανδρέου επισημαίνει: «Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέες θέσεις απασχόλησης, στις τοπικές κοινωνίες, βασισμένες στον εθελοντισμό, αλλά και στην κοινωνική εργασία, προκειμένου να καλύψουν το πολιτικό κενό που αφήνουν, τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Ο συγκεκριμένος τομέας, μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης που δεν επηρεάζονται από τη γενικότερη λειτουργία της αγοράς και την παγκοσμιοποίηση, αφού καλύπτουν ανάγκες σε τοπικό επίπεδο, που έχουν απόλυτη σχέση με την ποιότητα ζωής των κοινωνιών. Οι θέσεις απασχόλησης αυτές, θα μπορούσαν να ενισχυθούν, μέσω οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχο την απασχόληση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συνοχής, τη φροντίδα γερόντων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τον πολιτισμό, αλλά και γενικότερα την τοπική ανάπτυξη που δε συνδυάζεται άμεσα με την ευρύτερη αγορά. Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί η αυτοαπασχόληση, στο πλαίσιο οικογενειακού μεγέθους επιχειρήσεων, που και αυτές απευθύνονται σε τοπικές αγορές, με υπεύθυνες μεθόδους marketing, ένταξη σε σύγχρονα συστήματα διανομής, διευκόλυνση της πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και άρση των γραφειοκρατικών δυσκολιών του κράτους.» «Αυτό, καταλήγει η κ. Παπανδρέου, προϋποθέτει την ανάπτυξη αλληλεγγύης που είναι συμβατή με τις σοσιαλδημοκρατκές αρχές. Ως σοσιαλιστές θα πρέπει να δούμε καινούριους τομείς δημιουργίας της απασχόλησης, πέρα και έξω από τον ανταγωνισμό, ο οποίος εντείνεται και θα εντείνεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Και κυρίως θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, για τη διαμόρφωση μιας περισσότερο συλλογικής πολιτικής.»