ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ, Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-2-05 Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β΄ Αθηνών και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Βάσω Παπανδρέου, αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τα θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι: • Η αξιολόγηση της ενδιάμεσης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, στο πλαίσιο της οποίας οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαμόρφωση πολιτικών και την ανάληψη δράσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το Προεδρείο του ΕΣΚ, θα διαμορφώσει κείμενο συγκεκριμένων θέσεων που θα τεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση των αρχηγών των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης, στη Στοκχόλμη στις 24 Φεβρουαρίου, όπου θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπανδρέου. • Η αποτίμηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. • Η ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου το οποίο που θα λειτουργεί ως think tank του ΕΣΚ και θα συνεργάζεται με τα ινστιτούτα των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης. • Η προετοιμασία του ΕΣΚ εν όψει της Συνόδου για την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στην Τουλούζη, τον Απρίλιο. • Το πρόγραμμα του High Level Group που παρακολουθεί το ζήτημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας και στο οποίο συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου. • Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας του ΕΣΚ με τη σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και με τα σοσιαλιστικά κόμματα των χωρών της Ευρώπης. Μάλιστα, αναμένεται να συζητηθεί πρόταση για την ένταξη των μελών των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης στο ΕΣΚ, προκειμένου να ισχυροποιηθεί και να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, η παρουσία του.