ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βουλή

Είναι προφανές ότι το σύστημα επιλογής των τραπεζών που λειτουργούν ως ανάδοχοι στο δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου πάσχει. Σύμφωνα με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση της «διαφάνειας» προχωρεί σε αναθέσεις ομολογιακών εκδόσεων με διαβλητές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι αυτές συνοδεύονται από προμήθειες εκατομμυρίων Ευρώ. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι η συμμετοχή της Lehman Brothers στην έκδοση του δεκαετούς ομολόγου στα μέσα Φεβρουαρίου, παρά την από 4 Φεβρουαρίου οδηγία της εν λόγω τράπεζας για εκποίηση των Ελληνικών ομολόγων, καθώς και η συμμετοχή στα μέσα Μαρτίου της Citibank στην έκδοση του τριακονταετούς ομολόγου, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου, η εν λόγω τράπεζα έχει αποκλειστεί από ανάλογες συμμετοχές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ύποπτων συναλλαγών που φαίνεται να παραβιάζουν τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Με την από 21 Φεβρουαρίου 2005 ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ζητήθηκαν διευκρινίσεις γύρω από τη συμμετοχή της Lehman Brothers. Δυστυχώς όμως, οι απαντήσεις στο από 17 Μαρτίου 2005 έγγραφο δεν είναι καθόλου πειστικές. Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με την απάντηση τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν «τη γενική παρουσία των τραπεζών κατά τη διάρκεια του έτους στην προώθηση των τίτλων» και «τις παρουσιάσεις των τραπεζών αναφορικά με τη στρατηγική του δανεισμού και τη διαχείριση του χρέους», το ερώτημα αν η σαφής σύσταση πώλησης των ελληνικών ομολόγων λίγες ημέρες πριν την έκδοση παραβιάζει κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια παρακάμπτεται. Στην απάντηση αναφέρεται ότι «οι αναλυτές των τραπεζικών και επενδυτικών οίκων είναι θεσμικά ανεξάρτητοι» και ότι «συστάσεις για πώληση και αγορά ομολόγων είναι καθημερινό φαινόμενο». Ουδείς αμφισβητεί το δικαίωμα των τραπεζών ή των ανεξάρτητων αναλυτών τους να έχουν οποιαδήποτε άποψη. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την ευθύνη της ανάθεσης μιας έκδοσης σε τράπεζα που συνιστά πώληση και μάλιστα έναντι αδρής προμήθειας. Αν αυτό είναι φυσιολογικό, τότε προς τι η αναφερόμενη αξιολόγηση των τραπεζών σχετικά με την προώθηση των τίτλων και τη στρατηγική δανεισμού; Τι θα πρέπει να κάνει μια τράπεζα για να αποκλειστεί από τις εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προφανώς συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι Βασικοί Διαπραγματευτές οι οποίοι συνιστούσαν την αγορά της εν λόγω έκδοσης; Όσον αφορά την από 1 Μαρτίου επικαλούμενη σύσταση αγοράς από την εν λόγω τράπεζα, στη βάση κάποιων τεχνικών δεδομένων που στο μεταξύ είχαν διαμορφωθεί στην αγορά ομολόγων, αυτή έγινε εκ των υστέρων (δύο περίπου εβδομάδες μετά την έκδοση), και είχε προαναγγελθεί. Συγκεκριμένα, η από 4 Φεβρουαρίου 2005 σύσταση εκποίησης ανέφερε ότι είναι σκόπιμο «να πωληθούν γενικά οι τίτλοι του ελληνικού δημοσίου και να επανεξεταστεί ενδεχόμενη τοποθέτηση μετά την έκδοση», αφού φυσικά θα έχουν καταστεί φτηνότεροι. Υφίσταται επομένως το ενδεχόμενο κερδοσκοπίας σε βάρος των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία μάλιστα διευκολύνθηκε με τη συμμετοχή της Lehman Brothers στην έκδοση και για την οποία εισέπραξε και προμήθεια. Επειδή λοιπόν οι απαντήσεις του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δεν είναι πειστικές, καλείται εκ νέου ο υπουργός να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα: 1. Ποιο είναι το ποσό της προμήθειας που κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο στην εν λόγω τράπεζα για τη συμμετοχή της στην έκδοση του δεκαετούς ομολόγου; 2. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διαδικασίες για τον αποκλεισμό μιας τράπεζας από τις εκδόσεις του ελληνικού δημοσίου; 3. Αποτελεί ή όχι η έκδοση οδηγίας εκποίησης ελληνικών ομολόγων εν όψει μιας σημαντικής έκδοσης λόγο αποκλεισμού της Τράπεζας από την έκδοση; 4. Τέλος, επειδή η από 17 Μαρτίου 2005 απάντηση του υπουργού σχετικά με τη διαχείριση του χρέους ήταν γενικόλογη και δεν συνοδεύτηκε από κατάθεση των ζητηθέντων εγγράφων, ζητείται εκ νέου να κατατεθεί το ισχύον εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης του χρέους καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα για τις πράξεις διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν από την 7η Μαρτίου 2004 μέχρι σήμερα. Αθήνα Η Ερωτώσα Βουλευτής Βάσω Παπανδρέου