ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟYΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ΑΘΗΝΩΝ 18.11.2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατάργηση του κράτους, έναντι της επανίδρυσης που επαγγέλθηκε η Νέα Δημοκρατία, καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Βάσω Παπανδρέου, Κώστας Καίσερλης, Ροδούλα Ζήση και Γιάννης Τσακλίδης, σε ερώτηση τους προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, με αφορμή την κατάργηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που λειτουργούσε στο υπουργείο με στόχο την κωδικοποίηση της υφιστάμενης πολεοδομικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ερωτάται: • Εάν θα επανασυγκροτήσει την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου το έργο της που έως τις εκλογές της 7ης Μαρτίου, είχε ολοκληρωθεί, σε ποσοστό 90%, να κατατεθεί στη Βουλή υπό μορφή Κώδικα και να ψηφιστεί με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 96 του Συντάγματος και πότε; • Εάν θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την επανασυγκρότηση να συμμετέχουν, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα μέλη της προηγούμενης επιτροπής ώστε μην χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος για ενημέρωση; • Εάν θα καταβληθεί στα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που καταργήθηκε, η αμοιβή που έχει καθοριστεί μέσω του ΕΤΕΡΠΣ, για το έργο που έχουν προσφέρει και πότε; Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση των τεσσάρων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, η κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, η αποσαφήνιση και αποκάθαρση της από επικαλύψεις και νεκρές διατάξεις, είναι καθοριστικής σημασίας έργο για ορθή ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτών αλλά και για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, ενώ καθιστά εφικτό τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων, από τα ελεγκτικά όργανα και τα Δικαστήρια της χώρας. Επίσης τονίζεται, ότι η αναγκαιότητα κωδικοποίησης είχε πολλές φορές επισημανθεί στη Βουλή κατά το παρελθόν από αρκετούς βουλευτές όλων των κομμάτων και της Ν.Δ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που είχε συγκροτηθεί το 2002, συμμετείχαν ανώτεροι υπάλληλοι του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος και καθηγητής της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, προήδρευε ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ κ. Μενουδάκος, με αναπληρωτή του το σύμβουλο του ΣτΕ κ. Ρόζο. Μάλιστα, δεδομένου ότι το έργο της είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί, είχε εκδοθεί απόφαση για πληρωμή από το ΕΤΕΡΠΣ μέρους, της κατ’ αποκοπή προβλεπόμενης αμοιβής των μελών της Επιτροπής (περίπου 55.000 Ευρώ για το σύνολο των μελών και του έργου). Η θητεία της Επιτροπής έληξε στο πλαίσιο της... «επανίδρυση του κράτους» που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω της λήξης της θητείας κάθε μορφής συλλογικών οργάνων και μεταξύ αυτών και των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών, χωρίς τα μέλη της να αμειφθούν για το έργο που μέχρι τότε είχαν επιτελέσει. Από τη λήξη της θητείας και μέχρι σήμερα, τίποτε άλλο δεν έχει συμβεί. «Η επανίδρυση του κράτους, καταλήγει η ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, στην προκειμένου περίπτωση εξαντλήθηκε στην κατάργηση του κράτους και το έργο που είχε ολοκληρωθεί βρίσκεται προφανώς σε κάποιο «συρτάρι» του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Εν τω μεταξύ τα προβλήματα, που οδήγησαν στην απόφαση για την κωδικοποίηση, παραμένουν και διογκώνονται καθημερινώς.»