Ερώτηση Β.Παπανδρεου στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ- ανέγερση γραφείων της στο χώρο του αμαξοστασίου της Δουκίσσης Πλακεντίας

Βουλή

ΑΠ:13248/27.01.09

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων κ. Σουφλιά

Θέμα: Ανέγερση γραφείων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στο χώρο του

αμαξοστασίου της Δουκίσσης Πλακεντίας

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. παρά τις διαμαρτυρίες, κατοίκων των περιοχών Πευκακίων- Κοντοπεύκου αλλά και Πατήματος Χαλανδρίου και Βριλησσίων, και αγνοώντας την αντίδραση και των Δημοτικών Αρχών της περιοχής, όπως αυτή έχει εκφραστεί με τα ψηφίσματα του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 21-3-2005 και 22-8-2008, προχώρησε με την υπ. Αρ. 11765/21.3.2005 Υ.Α..ΦΕΚ 363/Δ/05 στην αλλαγή των χρήσεων για την ανέγερση Γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σε χώρο που της έχει παραχωρηθεί για χρήση αμαξοστασίου και χώρου στάθμευσης στον τερματικό σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Με την πράξη τους αυτή, η Πολιτεία και ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αντί να αποδώσουν στην περιοχή τα οφειλόμενα αντισταθμιστικά, να επιτηρήσουν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των 2 εταιρειών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας (με την υλοποίηση της ζώνης πρασίνου και την απαγόρευση περαιτέρω οχλουσών χρήσεων), ανοίγουν τον δρόμο για εγκατάσταση και άλλων χρήσεων, που θα προκαλέσουν νέες επιβαρύνσεις.

Ειδικά για το ζήτημα της στάθμευσης, η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη αφού περισσότερα από 2000 αυτοκίνητα, καθημερινά, πέραν των 650 που σταθμεύουν στους κατασκευασμένους χώρους στάθμευσης, κατακλύζουν την περιοχή, καταλαμβάνοντας πεζοδρόμια, ακόμη και διασταυρώσεις και εισόδους γκαράζ.

Στην περίπτωση που στη συγκεκριμένη περιοχή προσχωρήσει η ανέγερση νέων γραφείων, θα δημιουργηθούν νέες επιβαρύνσεις. Οι όποιες νέες θέσεις parking προβλεφθούν δεν θα φτάσουν να καλύψουν ούτε τις ανάγκες των υπαλλήλων και των επισκεπτών των γραφείων και λοιπών υπηρεσιών.

Ενώ η ευρύτερη περιοχή αποτελεί κοινωνικό κέντρο, λόγω λειτουργίας υπηρεσιών, εκπαιδευτηρίων, καταστημάτων, ιδρυμάτων και είναι αμιγούς κατοικίας, αντί να λαμβάνεται μέριμνα για την ευρυθμία και λειτουργικότητα, παραδίδεται στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, στην αναρχία στάθμευσης και στην έλλειψη στοιχειωδών υποδομών (πράσινο, προστασία από την ηχορύπανση)ειψηδομοιχειωδ .

Η ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση είναι το αποτέλεσμα:

1. Της πλημμελούς εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων των εταιρειών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, που προκύπτουν από τον Ν. 2338/1995 και η 113855/1.10.1998 ΚΥΑ, με την οποία προβλέπονταν: η φύτευση του ισογείου parking πάνω από το αμαξοστάσιο, η κατασκευή υπόγειου parking δίπλα και φύτευση του ισογείου, η αφαίρεση του τσιμέντου και φύτευση όλων των ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει, η αντιθορυβική προστασία, η διαμόρφωση πεζοδρομίων και των διασταυρώσεων ώστε να προσφέρουν ασφαλή εξυπηρέτηση των πεζών, ηλικιωμένων, μαθητών και ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α..

2. Της μη τήρησης των όρων και προδιαγραφών εφαρμογής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3. Της ελλιπούς επίβλεψης των έργων.

Επειδή υπάρχει ανάγκη προστασίας της ευρύτερης περιοχής και των κατοίκων της που βλέπουν καθημερινά την ποιότητα ζωής τους να υποβαθμίζεται από την υπερβολική συμφόρηση,

Επειδή, το όποιο σχέδιο Γραφείων και Καταστημάτων ούτε προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου, ούτε στις περιβαλλοντικές μελέτες βάσει των οποίων χρηματοδοτήθηκε και με κοινοτικούς πόρους το έργο, και παραβιάζεται το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου αλλά και διαταράσσεται η περιβαλλοντική ισορροπία σε μια περιοχή πυκνής οικοδομικής δόμησης.

Επειδή οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, δεν τήρησαν, ως όφειλαν, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και επιδιώκουν τώρα νέα σχέδια.

Επειδή, η ανέγερση των νέων γραφείων αν υλοποιηθεί θα οδηγήσει σε επιπλέον συμφόρηση, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ασφυκτική κατάσταση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Είναι αλήθεια ότι προτίθεται η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να διεξάγει διαγωνισμό για την κατασκευή των γραφείων της στον Χώρο του Αμαξοστασίου της Δουκίσσης Πλακεντίας;
Λάβατε υπόψη σας τα ψηφίσματα του Δήμου Αγίας Παρασκευής τις διαμαρτυρίες των Συλλόγων και τα αιτήματα χιλιάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου Βριλησσίων για τις συνέπειες του νέου έργου,
Γιατί δεν ασκείτε τον επιβαλλόμενο έλεγχο ως προς την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των Εταιρειών ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, αναφορικά με τα έργα ανάπλασης, αντιθορυβικής προστασίας και πρασίνου που εκκρεμούν, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων;
Θα προχωρήσετε και πότε στην ανάκληση της Απόφασης;

Αθήνα 27.01.09

Η ΕΡΩΤΟΥΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Παπανδρέου Βάσω