Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Β.Παπανδρέου προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα "Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών"

Βουλή

ΑΠ: 616/37/22.06.09

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Θέμα» «Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών»

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής, αποφασίστηκε στα πλαίσια για «εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμό της λειτουργίας του Δημοσίου», η συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών σε 13. Το κριτήριο συγχώνευσης είναι διοικητικό, ένας Φορέας Διαχείρισης ανά περιφέρεια.

Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, όπως είναι γνωστό, χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από το μέτρο 8.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ). Η απορρόφηση μάλιστα των εν λόγω κονδυλίων δεν είναι ικανοποιητική.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης δεν είναι αμοιβόμενα και επομένως η συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης δεν εξοικονομεί εθνικούς πόρους. Αντίθετα, η ορθολογική διαχείρισή τους συμβάλλει στην αποτελεσματική απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.

Η συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης ανά διοικητική περιφέρεια θα δημιουργήσει ιδιαίτερα λειτουργικά προβλήματα, αφού στην ίδια περιφέρεια είναι χωροθετημένα υγροτοπικά και δασικά συστήματα, ή θαλάσσια πάρκα, και η διαχείριση τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Η ελλιπής διαχείριση των Προστατευομένων Περιοχών, ως αποτέλεσμα της άκριτης απόφασης της Διυπουργικής, υπάρχει κίνδυνος να επιφέρει μαζί με την αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία τους και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Συνέπεια της καταστροφικής αυτής πολιτικής θα είναι όχι η εξοικονόμηση πόρων, αλλά αντίθετα η σπατάλη σε πρόστιμα και δυσλειτουργικές διαδικασίες.

Επομένως η συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όχι μόνον εξοικονόμηση πόρων δεν θα επιφέρει, αλλά αντίθετα είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε σπατάλη πόρων. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι το έλλειμμα στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο της χώρας θα διευρυνθεί.

Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών σχεδιάστηκαν και αποτελούν πόλους τοπικής «πράσινης» ανάπτυξης. Πως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι περιοχές αυτές, οι οποίες στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν αναπτυξιακό έλλειμμα, στις απαιτήσεις και τις επιπτώσεις της σύγχρονης κρίσης, όταν η Κυβέρνηση τους αφαιρεί ένα τόσο σημαντικό όπλο από την αναπτυξιακή τους φαρέτρα;

Ερωτάται ο κ. Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

1. Πως και πότε θα συγκροτηθούν τα διοικητικά συμβούλια των νέων Φορέων Διαχείρισης;
2. Με ποια συγκεκριμένα όρια και θεσμοθετημένες χρήσεις θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους οι νέοι Φορείς;
3. Ποιος είναι ο επιστημονικός και συντονιστικός φορέας που θα τους υποστηρίζει, μετά την ουσιαστική κατάργηση της Επιτροπής «Φύση 2000»;
4. Τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπόλοιπων Προστατευομένων Περιοχών που δεν έχουν ενταχθεί σε Φορείς Διαχείρισης;

Να κατατεθούν; Αναλυτικά στοιχεία των εσόδων και των πληρωμών ανά πρόγραμμα, του ΕΤΕΡΠΣ.

Αθήνα, 22.06.09

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω