Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με κατασκευές κτιριακών συγκροτημάτων σε στρατόπεδο στον Υμηττό.

Βουλή

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με καταγγελίες στο χώρο του στρατοπέδου της Αερονομίας, στο στρατόπεδο Σακέτα στον Υμηττό, γίνονται εκτεταμένες χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, για την ανέγερση κτίσματος πολλών εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων.

Το στρατόπεδο είναι χωροθετημένο στη Β΄ Ζώνη Προστασίας, σε πευκόφυτη περιοχή, όπου σύμφωνα με το ισχύον προεδρικό διάταγμα του 1978, επιτρέπεται μόνο η ανέγερση αναψυκτηρίων και κτιρίων που στεγάζουν κοινωφελή ιδρύματα και με την προϋπόθεση ότι η μορφή τους και εξωτερική εμφάνιση εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

* Ποιος ενέκρινε την υλοποίηση των κτιριακών συγκροτημάτων που κατασκευάζονται και σύμφωνα με ποιες διατάξεις;
* Για ποια χρήση προορίζονται τα υπό κατασκευή κτίρια;
* Έχει ληφθεί άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο για την ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων εντός δασικής πυκνόφυτης έκτασης ;
* Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που κατασκευάζονται τα κτιριακά συγκροτήματα ;
* Να κατατεθούν τα στοιχεία που υπάρχουν για τη σύμβαση κατασκευής, άδειες, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό μαζί με το εγκεκριμένο τοπογραφικό.

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω