ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙA LEHMAN BROTHERS

Βουλή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-2-05 Κόλαφο για την ελληνική οικονομία, χαρακτηρίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β΄ Αθηνών Βάσω Παπανδρέου, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη, τη σύσταση του διεθνούς xρηματoοικονομικού οίκου Lehman Brothers, προς τους Ευρωπαίους θεσμικούς επενδυτές, με την οποία τους παροτρύνει να πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα, ιδιαίτερα αυτά της μακροχρόνιας διάρκειας, και να αγοράσουν αντίστοιχα Πολωνικά ή Ουγγρικά. Παράλληλα η κ. Παπανδρέου με την ερώτηση της, υπογραμμίζει πως εγείρονται πολλά ερωτηματικά για τον προγραμματισμό του δανεισμού και τη διαχείριση του χρέους από την κυβέρνηση, δεδομένου ότι η ίδια τράπεζα από 10 Φεβρουαρίου σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, συμμετέχει στην κοινοπραξία που θα οργανώσει την έκδοση του νέου δεκαετούς δανείου ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. «Με άλλα λόγια, τονίζει η κ. Παπανδρέου, η ελληνική κυβέρνηση αναθέτει την προώθηση μιας τεραστίου μεγέθους έκδοσης ομολόγων, σε Τράπεζα που συνιστά στους επενδυτές να στρέψουν την πλάτη τους στα ελληνικά ομόλογα.» Προσθέτει δε, ότι εγείρονται εύλογα ερωτήματα όσον αφορά τη διαφάνεια των διαδικασιών, αλλά και τα κριτήρια επιλογής των Τραπεζών που συμμετέχουν στις κοινοπρακτικές εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαιτέρως όταν η ανάθεση των εκδόσεων συνοδεύεται με υψηλές προμήθειες. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων της κ. Παπανδρέου, σύμφωνα με ευάριθμα πρόσφατα δημοσιεύματα η σύσταση της Lehman Brothers, προς τους Ευρωπαίους θεσμικούς επενδυτές, στηρίζεται τόσο στην άσχημη εικόνα που επικρατεί γύρω απ’ τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά την απογραφή, όσο και στην αλλαγή της εκδοτικής συμπεριφοράς του Ελληνικού Δημοσίου. Μάλιστα στην έκθεση της η Lehman Brothers αναφέρει την καθυστέρηση στην άντληση κεφαλαίων το 2005, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου η Ελλάδα πρωτοστατούσε στο άνοιγμα της Ευρωπαϊκής αγοράς, εκμεταλλευόμενη την υψηλή ρευστότητα που επικρατεί στις αρχές του έτους. Ως αιτία αυτής της καθυστέρησης δε, αναφέρεται η αλλαγή στη διοίκηση του ΟΔΔΗΧ. Με αφορμή το πρωτάκουστο αυτό γεγονός, ερωτάται ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και παράλληλα ζητείται η κατάθεση εγγράφων: • Για ποιο λόγο υπήρξε καθυστέρηση στην απορρόφηση κεφαλαίων, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη; • Με ποιες διαδικασίες έγινε η επιλογή των Τραπεζών της συγκεκριμένης κοινοπραξίας; • Βάσει ποιου κριτηρίου συμμετείχε η Lehman Brothers στην συγκεκριμένη κοινοπραξία, τη στιγμή που είχε εκδώσει σύσταση εκποίησης των ελληνικών ομολόγων; Αποτελεί ή δεν αποτελεί η έκδοση τέτοιας σύστασης λόγο για τη μη συμμετοχή της Τράπεζας στην προκείμενη έκδοση; • Ποιο είναι το ύψος της προμήθειας που θα καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο στην συγκεκριμένη Τράπεζα για τη μη προώθηση των Ελληνικών ομολόγων; • Να κατατεθούν τα πρακτικά του Δ.Σ. του ΟΔΔΗΧ και όλα τα άλλα σχετικά έγγραφα βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συμμετοχή της Lehman Brothers στην εν λόγω κοινοπραξία. • Να κατατεθεί το ισχύον δανειακό πρόγραμμα για το 2005. • Να κατατεθεί το ισχύον πρόγραμμα διαχείρισης του χρέους καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα για τις πράξεις διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν μετά την 7η Μαρτίου 2004.