ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 30.11.2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατάφορη παραβίαση των διατάξεων του Ν 2839/2000, που προβλέπουν την υποχρεωτική συμμετοχή κάθε φύλου τουλάχιστον κατά το 1/3 των μελών που διορίζονται ή υποδεικνύονται από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους Ο.Τ.Α, στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 24.11.2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «Απραξία και έλλειψη πρωτοβουλιών, που θέτει σε κίνδυνο τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, λόγω της σταδιακής εγκατάστασης μη συμβατών χρήσεων με το πάρκο», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Βάσω Παπανδρέου, Ροδούλα Ζήση, Κώστας Καϊσερλης, Κώστας Γείτονας, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου και Γιάννης Τσακλίδης με ερώτηση προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, που κατατέθηκε στη Βουλή.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟYΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ΑΘΗΝΩΝ 18.11.2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατάργηση του κράτους, έναντι της επανίδρυσης που επαγγέλθηκε η Νέα Δημοκρατία, καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Βάσω Παπανδρέου, Κώστας Καίσερλης, Ροδούλα Ζήση και Γιάννης Τσακλίδης, σε ερώτηση τους προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, με αφορμή την κατάργηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που λειτουργούσε στο υπουργείο με στόχο την κωδικοποίηση της υφιστάμενης πολεοδομικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟYΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΩΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Β΄ΑΘΗΝΩΝ 18.11.2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατάργηση του κράτους, έναντι της επανίδρυσης που επαγγέλθηκε η Νέα Δημοκρατία, καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Βάσω Παπανδρέου, Κώστας Καίσερλης, Ροδούλα Ζήση και Γιάννης Τσακλίδης, σε ερώτηση τους προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, με αφορμή την κατάργηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που λειτουργούσε στο υπουργείο με στόχο την κωδικοποίηση της υφιστάμενης πολεοδομικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.