Θέματα Άμυνας

Δήλωση Β. Παπανδρέου σχετικά με τη λειτουργία του Αρχηγού ΓΕΝ

Θέματα Άμυνας

Η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Εθνικής Άμυνας Βάσω Παπανδρέου, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη λειτουργία του Αρχηγού ΓΕΝ:

«Ο Αρχηγός ΓΕΝ είναι γνωστό ότι λειτουργεί με κομματικά κριτήρια. Είναι όμως απαράδεκτο, σε προεκλογική περίοδο να μην δείχνει στοιχειώδη σεβασμό στο αξίωμα το οποίο κατέχει.

Μετά την προκλητική, ρουσφετολογική διαχείριση των στρατευμένων, που συνωστίζονται στο υπηρεσιακό του σπίτι, προχώρησε στις 2.9.09 σε έκτακτες μεταθέσεις στελεχών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διάλογο για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας της χώρας μας (15 ΜΕΤΡΑ)

Θέματα Άμυνας

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, η Ελλάδα καλείται να επιτύχει πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους κινδύνους ασφάλειας στο εγγύς και ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον και κυρίως την απειλή κατά της χώρας μας εξ ανατολών, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε. και στους οργανισμούς συλλογικής ασφάλειας, απαιτείται συγκροτημένη εξωτερική πολιτική ενεργής διπλωματίας και αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις.

Πέραν της νέας οργάνωσης, δομής και διάταξης δυνάμεων, στις βασικές πολιτικές μας επιλογές εντάσσονται: ο ορθολογικός σχεδιασμός και προγραμματισμός με διαφανείς διαδικασίες στη διαχείριση των πόρων για την άμυνα και τις προμήθειες των Ε.Δ., η ενίσχυση της διακλαδικότητας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και η εφαρμογή στην πράξη αρχών και κανόνων αξιοκρατίας σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ερώτηση στον Υπ. Εθνικής Άμυνας σχετικά με την ένταξη των Ελικοπτέρων Chinook της Αεροπορίας Στρατού στη διαδικασία αεροπυρόσβεσης

Θέματα Άμυνας

ΑΠ:3318/21.08.09

Θέμα: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ CH-47D CHINOOK ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ»

Ερώτηση & ΑΚΕ στον Υπ. Εθνικής Άμυνας σχετικά με Kλοπή δημόσιου χρήματος, παράνομοι διπλοί τιμοκατάλογοι, πλαστά τιμολόγια, διπλά βιβλία, παράνομη υπερτιμολόγηση προϊόντων, παράνομος ...

Θέματα Άμυνας

ΑΠ:3278/177/19.08.09

Θέμα: «Kλοπή δημόσιου χρήματος, παράνομοι διπλοί τιμοκατάλογοι, πλαστά τιμολόγια, διπλά βιβλία, παράνομη υπερτιμολόγηση προϊόντων, παράνομος τοκισμός χρημάτων του δημόσιου, είναι το περίγραμμα της λεηλασίας που φέρεται ότι ανέδειξαν έλεγχοι που διενέργησε η Διεύθυνση Ελεγκτικού της ΑΣΔΥΣ κατά τα έτη 2005-2006-2007 και 2008 στο Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ), και που η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ επιτρέπει και ανέχεται την συγκάλυψη των αδιαφανών αυτών πράξεων που δεν είναι συμβατές με την νομοθεσία και ενδεχομένως να συνιστούν οικονομικά εγκλήματα».