Ερώτηση & ΑΚΕ στον Υπ. Εθνικής Άμυνας σχετικά με Kλοπή δημόσιου χρήματος, παράνομοι διπλοί τιμοκατάλογοι, πλαστά τιμολόγια, διπλά βιβλία, παράνομη υπερτιμολόγηση προϊόντων, παράνομος ...

Θέματα Άμυνας

ΑΠ:3278/177/19.08.09

Θέμα: «Kλοπή δημόσιου χρήματος, παράνομοι διπλοί τιμοκατάλογοι, πλαστά τιμολόγια, διπλά βιβλία, παράνομη υπερτιμολόγηση προϊόντων, παράνομος τοκισμός χρημάτων του δημόσιου, είναι το περίγραμμα της λεηλασίας που φέρεται ότι ανέδειξαν έλεγχοι που διενέργησε η Διεύθυνση Ελεγκτικού της ΑΣΔΥΣ κατά τα έτη 2005-2006-2007 και 2008 στο Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ), και που η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ επιτρέπει και ανέχεται την συγκάλυψη των αδιαφανών αυτών πράξεων που δεν είναι συμβατές με την νομοθεσία και ενδεχομένως να συνιστούν οικονομικά εγκλήματα».

Έχοντας υπόψη :

•· Ότι στο Κυβερνητικό πρόγραμμα σας, για τις Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρατε την δημιουργία ανεξάρτητης αρχής ελέγχου προμηθειών (Σώμα Οικονομικών Ελεγκτών) με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας.

•· Ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προωθήσατε για τη συγκρότηση του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών (ΣΟΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων, επεστράφη, ως παράνομο και επί της ουσίας απαράδεκτο, από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την με αριθμό 97/2005 γνωμοδότηση του καθώς παρείχε «ανεπίτρεπτες, πολυάριθμες και ευρείες εξουσιοδοτήσεις προς άλλα όργανα της διοίκησης» και ιδίως προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, χαρακτήρισε δε ορισμένες διατάξεις του σχεδίου Π.Δ αόριστες, μη σαφείς, ενώ ζήτησε να υπάρξει ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο κείμενο, καθώς και να γίνει διόρθωση αβλεψιών που υπήρχαν.

•· Ότι η ακύρωση της δημιουργίας του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών που ξεκίνησε με τον Ν.2913 (ΦΕΚ 102Α'/23.5.2001) καθόλου τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς συνδέεται με τα κέντρα εκείνα που δεν επιθυμούν την διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

•· Ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης-που συνδέεται άμεσα με τα παραπάνω κέντρα- αποτελεί το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ) ,με έδρα την Αθήνα ,που υπάγεται στη ΑΣΔΥΣ, είναι οργανωμένο σύμφωνα με το ΣΚ 5-97/94 και στο οποίο επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί σειρά οικονομικών ατασθαλιών και πράξεων οι οποίες δεν είναι συμβατές με την νομοθεσία(Κώδικα ΦΠΑ, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Κανονισμό λειτουργίας του ΕΚΕΜΣ, Διαταγές για την Οικονομική διαχείριση των διαχειρίσεων του ΓΕΣ, αλλά και αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών) αλλά και το ποινικό δίκαιο και ενδεχομένως να συνιστούν οικονομικά εγκλήματα.Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια οικονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Διεύθυνση Ελεγκτικού της ΑΣΔΥΣ κατά τα έτη 2005-2006-2007 και 2008 , διαπιστώθηκαν:

•o Υπερτιμολόγηση προϊόντων. Προϊόντα υπερτιμολογημένα, διατέθηκαν προς πώληση στα μέλη των οικογενειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο κατάστημα (super Market) ως λιανική πώληση, όσο και πώληση προς τις Μονάδες του Στρατού που εξυπηρετούνται από το ΕΚΕΜΣ.

•o Παράνομοι τιμοκατάλογοι. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο super market και τις στρατιωτικές μονάδες έχουν διπλούς κωδικούς.

•o Πλαστά τιμολόγια. Εκδίδονται «Εικονικά» τιμολόγια αφαιρώντας μεγάλα ποσά από τον προϋπολογισμό του Στρατού .

•o Κλοπή των στρατιωτικών μονάδων με λανθασμένο ζύγισμα προϊόντων.

•o Τήρηση διπλών λογιστικών βιβλίων. Πωλούνται εμπορεύματα που δεν υπάρχουν στο λογιστικό απόθεμα.

•o Παράνομο τοκισμό χρημάτων του δημοσίου Ενώ το ΕΚΕΜΣ εισπράττει μετρητά από τις μονάδες αυτά μετατρέπονται αυτόματα σε επιταγές.

•o Ανάθεση έργων χωρίς διενέργεια διαγωνισμού. Αναβάθμιση του λογιστικού προγράμματος του ΕΚΕΜΣ με διαδικασία απευθείας ανάθεση.

•o Ύπαρξη ταμείων μη γνωστοποιημένων στην εφορία. Το ταμείο των μονάδων δεν είναι δηλωμένο στο μητρώο ΦΠΑ και οι συναλλαγές του δεν γνωστοποιούνται στην εφορία.

•· Ότι ενώ οι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Ελεγκτικού της ΑΣΔΥΣ φέρεται ότι εντόπιζαν κατά τη διάρκεια οικονομικών ελέγχων στο ΕΚΕΜΣ, την σειρά των οικονομικών ατασθαλιών και πράξεων, οι προϊστάμενοι τους, συνέπρατταν και συγκάλυπταν, αποσοβώντας έτσι τον κίνδυνο να επιμεριστούν τις δικές τους ευθύνες, επειδή οι ίδιοι απάρτιζαν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΜΣ (Πρόεδρος ο Υποδιοικητής της ΑΣΔΥΣ και Μέλη οι Διευθυντές Εφοδιασμού-Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Οικονομικού της ΑΣΔΥΣ).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•1. Ποία τα αποτελέσματα των Οικονομικών Ελέγχων που διενέργησε η Διεύθυνση Ελεγκτικού της ΑΣΔΥΣ κατά τα έτη 2005-2006-2007 και 2008 στο Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ);

•2. Να κατατεθούν οι Εκθέσεις Ελέγχου των ετών 2005-2006-2007 και 2008.

•3. Ποιες οι ευθύνες όσων απάρτιζαν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΜΣ από το 2005 μέχρι σήμερα;

•4. Ποιες οι ευθύνες -ξεχωριστά- των Διευθυντών Οικονομικού της ΑΣΔΥΣ που είναι αξιωματικοί του Οικονομικού Σώματος, απόφοιτοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου και ο τομέας εργασίας τους, είναι η οικονομική διαχείριση των οικονομικών Ενόπλων Δυνάμεων;

•5. Έχουν ασκηθεί εκ μέρους σας ενέργειες για την ΕΡΕΥΝΑ από την Στρατιωτική Δικαιοσύνη ή την Τακτική Δικαιοσύνη τυχόν Ποινικών Ευθυνών σε βάρος υπευθύνων;

•6. Ποίοι δίδουν τις εντολές για ύπαρξη διπλών κωδικών για ίδιο εμπόρευμα;

•7. Ποιόν κωδικό «κτυπούν» στις ταμειακές φορολογικές μηχανές;

•8. Ποιος εισπράττει αυτές τις διαφορές από τις υπερτιμολογήσεις;

•9. Γιατί δόθηκε τόσο τεράστιο χρηματικό ποσό για αναβάθμιση του λογιστικού προγράμματος του ΕΚΕΜΣ, όταν παρατηρούνται τέτοιες τεράστιες ατασθαλίες;

•10. Γιατί αναβαθμίσθηκε το λογιστικό πρόγραμμα του ΕΚΕΜΣ με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, χωρίς διενέργεια διαγωνισμού και κατά παράβαση της νομοθεσίας;

•11. Να κατατεθεί η διαταγή ανάθεσης του έργου και η εγκριτική διαταγή της δαπάνης «Αναβάθμιση λογιστικού προγράμματος ΕΚΕΜΣ».

•12. Γιατί το ΕΚΕΜΣ δεν χρεώνει λογιστικά εμπορεύματα με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να εμφανίζεται αρνητικό πρόσημο στις διακινήσεις των κωδικών;

•13. Γιατί το λογιστικό πρόγραμμα του ΕΚΕΜΣ επιτρέπει να πωλούνται εμπορεύματα που δεν υπάρχουν στο λογιστικό απόθεμα;

•14. Γιατί δεν αποκαλύπτονταν τα πλεονάσματα στις απογραφές;

•15. Με τέτοιες μεθοδεύσεις πως δεν μπορεί να συμπεράνει κάποιος, ότι οι ετήσιες απογραφές ήταν προσαρμοσμένες για να καλύπτουν τις τυχόν διαφορές που κάποιοι εισέπρατταν;

•16. Με τέτοιες διαφορές και μεθοδεύσεις πως μπορεί να έχουν αξιοπιστία τα ετήσια λογιστικά αποτελέσματα του ΕΚΕΜΣ;

•17. Γιατί υπάρχει μεγάλη χρηματική διαφορά στις ημερήσιες καταστάσεις του Ταμείου Μονάδων του ΕΚΕΜΣ ;

•18. Ποιος κερδίζει τις διαφορές αυτές των χρημάτων σε ετήσια βάση;

•19. Έχουν ελεγχθεί οι υπεύθυνοι για την κλοπή χρημάτων του δημοσίου;

•20. Γιατί ενώ το ΕΚΕΜΣ εισπράττει μετρητά από τις μονάδες αυτά μετατρέπονται αυτόματα σε επιταγές;

•21. Πως αυτά συσχετίζονται με την Λογιστική των Τραπεζών που κατατίθενται τα χρηματικά διαθέσιμα;

•22. Μήπως κάποιοι εισπράττουν τόκους παράνομα από τα χρηματικά διαθέσιμα;

•23. Γιατί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ελέγξατε με τις υπηρεσίες του υπουργείου σας όλα τα οικονομικά του ΕΚΕΜΣ, ώστε να εντοπίσετε αυτή την τεράστια κλοπή;

Κύριε Υπουργέ επειδή από την σωρεία αυτή των παραβάσεων υπάρχουν ενδείξεις κακής διαχείρισης, σας καλούμε να δώσετε άμεσα εντολή διενέργειας έκτακτου Οικονομικού έλεγχου του ΕΚΕΜΣ, με έκτακτη απογραφή από επιτροπή που θα ελέγχεται άμεσα από Επιθεωρητές, αλλά και έλεγχο από τις υπηρεσίες Φ.Π.Α του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εντοπιστούν οι οικονομικές ατασθαλίες.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Βασίλης Οικονόμου

Αλέκος Αθανασιάδης

Βάσω Παπανδρέου