Ερώτηση Β. Παπανδρέου στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευ. Μεϊμαράκη σχετικά με την αύξηση του μηνιαίου μισθώματος στα Σ.0.Α. των Ενόπλων Δυνάμεων

Θέματα Άμυνας

Θέμα: Αύξηση κατά 42,8% του μηνιαίου μισθώματος στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών-Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις κυβερνητικές εξαγγελίες της Ν.Δ., για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, περιλαμβάνονταν και υποσχέσεις για "Επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των μόνιμων στελεχών προσεγγίζοντάς το με μεγαλύτερη ευελιξία απ' ότι στο παρελθόν, κατασκευή κατοικιών (ΣΟΑ), επιδότηση ενοικίου για τις ιδιαίτερα δυσμενείς φρουρές, μίσθωση κατοικιών, όπου είναι δυνατό, μέσω εταιρειών leasing και παράλληλη αξιοποίηση της περιουσίας ΤΕΘΑ".

Τον Μάιο του 2005, αναθεωρήθηκε ο Στρατιωτικός Κανονισμός ΣΚ 300-1, Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών - Υπαξιωματικών και εκτός του ότι εφαρμόσθηκε άνιση κατανομή των υπαρχόντων ΣΟΑ για στέγαση, στο 14% για τους Υπαξιωματικούς και στο 86 % για Αξιωματικούς-Ανθυπασπιστές, καταργήθηκε η τιμή του συντελεστή φρουράς στον υπολογισμό του μηνιαίου βασικού μισθώματος και αυξήθηκε η τιμή του συντελεστή ανά τετραγωνικό μέτρο, στην τιμή των 0,70 €, αυξάνοντας έτσι το καταβαλλόμενο μίσθωμα για τα διαμένοντα στα ΣΟΑ στελέχη.

Με το έγγραφο Φ.910/7/328796/Σ.3362/8 Αυγ. 08, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναπροσαρμόσθηκε πάλι η τιμή του συντελεστή ανά τετραγωνικό μέτρο από 0,70€ σε 1€, αύξηση κατά 42,8%.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Για ποιους λόγους προχωρήσατε σε αύξηση κατά 42,8% του μηνιαίου μισθώματος στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών - Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων;

2.Οι αυξήσεις που δόθηκαν στα στελέχη, μετά από έτη εμπαιγμών, δικαιολογούν την αύξηση που επιβάλλατε στο μίσθωμα των Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών - Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων;

3.Πιστεύετε πως με αυτό τον τρόπο επιλύετε το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα των μόνιμων στελεχών, που αναφέρατε στις εξαγγελίες σας;

4.Μπορείτε να αναφέρετε έστω και μια περίπτωση επιδότησης ενοικίου στις ιδιαίτερα δυσμενείς φρουρές, όπως υποσχεθήκατε με τις εξαγγελίες σας ;

5.Μπορείτε να αναφέρετε έστω και μια περίπτωση μίσθωσης κατοικίας μέσω εταιρειών leasing, όπως υποσχεθήκατε με τις εξαγγελίες σας ;

6.Ως πότε θα εμπαίζετε το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με το «αμέριστο ενδιαφέρον σας» για τα θέματα διοικητικής μέριμνάς του;

Αθήνα ………..

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παπανδρέου Βάσω

Οικονόμου Βασίλης

Αθανασιάδης Αλέξανδρος

Ευθυμίου Πέτρος

Μπεγλίτης Παναγιώτης

Καρχιμάκης Μιχάλης