Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικέ με τις επενδύσεις Ε.Α.Σ.

Θέματα Άμυνας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.

15202/652

Ημερομ. Κατάθεσης

26/2/09

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Προς : Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα : Επενδύσεις Ε.Α.Σ

Κύριε Υπουργέ,

Πρόσφατα το Υπ. Εθν. Άμυνας, απαντώντας σε ερώτηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, μας ενημέρωσε ότι οι παραγγελίες που έχουν ανατεθεί στα Ε.Α.Σ την χρονική περίοδο από 1/1/2004 ως 31/12/2008 ανήλθαν σε 115 εκατ. Ευρώ περίπου. Είναι σαφές ότι το ύψος αυτών των παραγγελιών συντείνουν στο να υφίσταται υψηλή υποαπασχόληση στα εργοστάσια της εταιρίας.

Όμως την ίδια περίοδο η εταιρία υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων Ευρώ που αναμφίβολα θα είναι προς το συμφέρον της αν ισχύουν ορισμένες αυτονόητες προϋποθέσεις ότι :

1. Υπάρχει δέσμευση, του Υπ. Εθνικής Άμυνας, ότι θα ανατεθούν στην εταιρία υψηλής αξίας συμβάσεις στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα,
2. Έχει προκύψει η σκοπιμότητα υλοποίησης του ύψους αλλά και του είδους των επενδύσεων μέσω τεχνικοοικονομικών μελετών και
3. έχουν ακολουθηθεί διαφανείς διαδικασίες π.χ με επιλογή των άριστων λύσεων μέσω κριτηρίων αξιολόγησης, έχει διασφαλιστεί ο αναγκαίος ανταγωνισμός κ.λ.π

Επιπλέον, έχουν τεθεί υπόψη μας στοιχεία ότι:

1. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται δεν βασίζονται σε κάποιο αξιόπιστο πρόγραμμα πωλήσεων από νέες συμβάσεις που αναμένονται από το Υπ. Εθν. Άμυνας στο αμέσως προσεχές διάστημα,

2. Οι αγορές μηχανημάτων αποφασίστηκαν χωρίς να υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας,

3. Στην διαδικασία των διαγωνισμών δεν τέθηκαν εκ των προτέρων κριτήρια αξιολόγησης,

4. Στην διαδικασία των διαγωνισμών έγιναν αποδεκτές προσφορές και ανατέθηκαν παραγγελίες σε εμπορικά καταστήματα που με την σειρά τους ανέθεσαν την υλοποίηση των επενδύσεων στους κατασκευαστικούς οίκους. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις που αναθέσεις έγιναν σε εμπορικά καταστήματα που μεσολαβούσαν για άλλα εμπορικά καταστήματα που τελικά προωθούσαν τις επενδύσεις στους κατασκευαστικούς οίκους…

5. Ορισμένες επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν μέσω leasing που ως γνωστό είναι αντιοικονομική μέθοδος χρηματοδότησης επενδύσεων και επιλέγεται μόνο σε περιπτώσεις που ο επενδυτής έχει υψηλή κερδοφορία (δεν συμβαίνει με τα Ε.Α.Σ…).

6. Δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί ο αναγκαίος ανταγωνισμός κ.λ.π

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάστε:

1. Να μας γνωρίσετε τα μηχανήματα και τους εξοπλισμούς που αγοράστηκαν από τα Ε.Α.Σ. από 1/1/2004 ως 31/1/2009, το ύψος της αγοράς τους, τον τρόπο χρηματοδότησής τους, το πρόγραμμα παραγωγής και η σύμβαση ή οι συμβάσεις για την οποία προορίζονται ως και η αξία αυτών των συμβάσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν από τα αγορασθέντα μηχανήματα, η εταιρία στην οποία ανέθεσαν τα Ε.Α.Σ την παραγγελία ως και ο κατασκευαστικός οίκος του μηχανήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει και τρίτος διαμεσολαβητής να αναφερθεί.
2. Να μας γνωρίσετε, ανά μηχάνημα-εξοπλισμό, ποιοι ήταν οι συμμετέχοντες, ποιοι επελέγησαν ως τεχνικά αποδεκτοί και σε ποιους έγινε η ανάθεση,
3. Να μας δώσετε εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους δεν τέθηκαν κριτήρια αξιολόγησης στην διαδικασία των διαγωνισμών,
4. Να μας δώσετε εξήγηση για ποιους λόγους η εταιρία δέχθηκε προσφορές από εμπορικά καταστήματα και δεν επεδίωξε απευθείας συνεργασία με τους κατασκευαστές οίκους,
5. Να μας απαντήσετε για τις συμβάσεις που δεσμεύετε να αναθέσει το Υπ. Εθν. Άμυνας προς τα Ε.Α.Σ σε ύψος και είδος υλικού ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του ύψους και του είδους των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην εταιρία.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Γ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ