Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέματα Άμυνας

Κύριε Υπουργέ,

Η αναγκαία αφαίρεση του αμιάντου από όλα τα δημόσια κτίρια δε θα μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνει και την αφαίρεση του από όλα τα στρατιωτικά κτίρια.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 8243/1113/91, η διαδικασία αφαίρεσης του αμιάντου από τα κτίρια είναι πολύ συγκεκριμένη έτσι ώστε να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να ζητηθεί έγκριση για τις εργασίες από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, να κατατεθεί σχέδιο εργασιών και γραπτή εκτίμηση κινδύνου στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, να εκδοθεί πιστοποιητικό τελικής διάθεσης των αποβλήτων από τον αρμόδιο φορέα το οποίο θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια νομαρχία και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, πιστοποιητικό πλήρους αφαίρεσης του αμιάντου από ανεξάρτητο φορέα και τέλος να εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό το οποίο θα αναγράφει σε ποια εκάστοτε μονάδα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες.

Πρόσφατες καταγγελίες, όμως, έρχονται να μας αναστατώσουν καθώς πληροφορούμαστε ότι στα περισσότερα στρατόπεδα οι εργασίες ολοκληρώνονται χωρίς να ακολουθούνται οι παραπάνω νόμιμες διαδικασίες και μάλιστα, στρατιώτες αναγκάζονται να εκτελέσουν τις εργασίες χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης για την υγεία τους. Δεδομένου ότι τα αιτήματα χρηματοδότησης για την αφαίρεση αμιάντου από τα στρατόπεδα είναι πάρα πολλά και δεδομένης της γραφειοκρατικής καθυστέρησης των μειοδοτικών διαγωνισμών για τα έργα, οι διοικητές των μονάδων αναγκάζονται να βρουν μόνοι τους μια πρόχειρη λύση που δυστυχώς όπως διαπιστώνουμε παραβλέπει το ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον και αγνοεί την υγεία των στρατιωτικών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε περιπτώσεις σαν κι αυτές που αναφέραμε παραμένει άγνωστη η τύχη του τοξικού υλικού καθώς οι διοικητές επιλέγουν να το «ξεφορτωθούν» χωρίς να υπολογίζουν την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αμελειών αυτών είναι τα έργα στο κτίριο του 2ου ΕΤΕΘ Μυτιλήνης όπου το υλικό, αφού αφαιρέθηκε από στρατιώτες χωρίς ειδικά μέτρα προστασίας, πιθανολογείται ότι έχει καταλήξει, ανεξέλεγκτα, σε ρέμα του νησιού.

Τέλος, άξια λόγου είναι ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις έχουν γίνει με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΘΑ και προβλέπουν χωριστές διαδικασίες και πιστοποιήσεις για κάθε μονάδα και όχι μια κεντρική επίβλεψη για την ολική αφαίρεση του αμιάντου από όλα τα στρατιωτικά κτίρια.

Κατόπιν όλων των παραπάνω.

Ερωτάστε:

1. Ποια στρατόπεδα δεν έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αφαίρεσης αμιάντου για τα στρατιωτικά κτίρια που συμπεριλαμβάνουν;

2. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης προς υγειονομική ταφή και τα πιστοποιητικά επιβεβαίωσης πλήρους αφαίρεσης που έχουν ήδη εκδοθεί και να κατατεθεί γραπτώς η λίστα με τις μονάδες τις οποίες αφορούν.

3. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στην απομάκρυνση των στοιχείων αμιάντου από όλα τα στρατιωτικά κτίρια της χώρας με σκοπό την διασφάλιση της υγείας των στρατιωτών και των στρατιωτικών ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες;

4. Προτίθεστε να αποτρέψετε και με ποια μέτρα, τη συνέχιση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης λαμβάνοντας τα ανάλογα μέτρα προς αποκατάσταση της νομιμότητας;

5. Στην περίπτωση που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες, σκοπεύετε να επιβάλλεται σχετικές κυρώσεις στους παραβάτες προς παραδειγματισμό;

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υγεία κάποιου από τους στρατιώτες έχει προσβληθεί από την έλλειψη μέτρων κατά την αφαίρεση του αμιάντου, ποιος θα κληθεί να επωμιστεί την πολιτική ευθύνη;

-ΟΙ-

ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

1) ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

2)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

3) ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

4) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

5) ΕΥΑ ΚΑΙΛΗ

6) ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

7) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

8) ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

9) ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ