Ερώτηση και ΑΚΕ στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τις παρανομίες διοίκησης ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων

Θέματα Άμυνας

Κύριοι Υπουργοί,

Απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις μας π.χ απάντηση στην ερώτησή μας 6466/25.9.2008 έχετε αποδεχθεί, μεταξύ των άλλων, ότι:

α) στην εταιρία έχουν συνολικά ανατεθεί συμβάσεις ύψους 115 περίπου εκατ. Ευρώ την περίοδο από 1/1/2004 ως 31/12/2008

β) η εταιρία έχει υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο και

γ) η εταιρία αναμένει απόφαση του ΣτΕ, που θα αποφασίσει επί των αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής της επένδυσης των ΕΛ.ΠΕ, προκειμένου να διαμορφώσει την πολιτική της σε σχέση με τις εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα.

Από τα πιο πάνω προκύπτουν ότι :

Οι αναθέσεις συμβάσεων, μετά το 2004, από το Υπ. Άμυνας ανέρχονται ετησίως κατά μέσο όρο σε 23 εκατ. ευρώ ενώ το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας της εταιρίας ανέρχεται περίπου σε 80 εκατ. Ευρώ. Είναι σαφές από αυτά τα στοιχεία ότι η εταιρία έχει σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης με συνέπεια να αυξάνονται τα ελλείμματά και οι ζημιές της.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας, πέρα των αναμενόμενων αναθέσεων από το Υπ. Άμυνας περιλαμβάνονται και δράσεις που αφορούν υποχρέωση των διοικήσεων για εσωτερικές ρυθμίσεις της εταιρίας π.χ η εξέλιξη των οικονομιών κλίμακας στα πλαίσια της συγχωνεύσεως, πρόγραμμα μείωσης κόστους λειτουργίας της εταιρίας κ.λ.π
Οι εξελίξεις με την επένδυση των ΕΛ.ΠΕ στην Ελευσίνα, στα πλαίσια της αναμενόμενης αποφάσεως του ΣτΕ, επιβάλλει στις διοικήσεις της εταιρίας να έχουν διαμορφώσει εναλλακτικά σενάρια για την διασφάλιση της λειτουργίας των συνεργείων γομώσεων και συναρμολογήσεων πυρομαχικών με εκπόνηση σχετικών μελετών και με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες.
Ενώ αυτά ισχύουν οι πράξεις των διοικήσεων της εταιρίας φαίνεται να είναι προς διαφορετική κατεύθυνση από ότι τα δεδομένα επιβάλλουν. Συγκεκριμένα :

1. Πρόσφατα η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε να απασχολήσει περίπου 300 εργαζόμενους μέσω εργολαβικών εταιριών. Οι αναθέσεις από την εταιρία σε δύο εργολαβικές εταιρίες επαναλήφθηκαν στις αρχές του 2009 με μεμπτή διαδικασία υποτιθέμενου διαγωνισμού και για υποτιθέμενα έργα της εταιρίας για τα οποία υποτίθεται δεν μπορεί να υλοποιήσει με το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό της. Συγκεκριμένα η διοίκηση της εταιρίας ζήτησε από τους δντες των εργοστασίων να της στείλουν σημειώματα με τα οποία να ζητιέται πρόσθετο προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπιστεί υποτιθέμενο έργο που δεν δύναται να υλοποιηθεί με την υφιστάμενη δύναμη. Έτσι π.χ ο δντης Λαυρίου επικαλέστηκε ανύπαρκτες συμβάσεις προκειμένου η διοίκηση να διευκολυνθεί για την «νομιμοποίηση» ανάθεσης σε εργολαβικές εταιρίες στην πραγματικότητα ανύπαρκτου έργου από 1/1/2009. Ακολούθως η διοίκηση προέβη σε υποτιθέμενη διαγωνιστική διαδικασία με προεπιλογή εταιριών. Οι προεπιλεγμένες εταιρίες ήταν ήδη συνεργάτες της εταιρίας…Στην συνέχεια επελέγησαν οι δύο εταιρίες με τις οποίες τελικά συνήψε η εταιρία εργολαβικές συμβάσεις. Η μεν πρώτη εταιρία ήταν ήδη συνεργαζόμενη με τα ΕΑΣ σε παρόμοια συνεργασία και η δεύτερη είναι η πρωτοεμφανιζόμενη εταιρία ONEX HELLENIC. Η ΟΝΕΧ είναι μια εταιρία με απασχόληση (στο έτος 2008-2009) 7-8 άτομα με κύριο αντικείμενο εργασιών «ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ» χωρίς να διαθέτει ούτε εμπειρία βιομηχανικών δραστηριοτήτων ούτε διαθέτει τεχνική ή παραγωγική δραστηριότητα. Τα ΕΑΣ επιβαρύνονται ετησίως πάνω από 8 εκατ. ευρώ από αυτές τις παράνομες μεθοδεύσεις…

2. Τα θέματα της ουσιαστικής συγχώνευσης π.χ οικονομίες κλίμακας, ενοποίηση συστημάτων διοίκησης κ.λ.π έχουν πλήρως εγκαταλειφτεί από τις διοικήσεις μετά το 2004 αν και αυτά θα έπρεπε να είναι κύριες υποχρεώσεις τους εκ του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας

3. Το θέμα της αναπτυξιακής προοπτικής της εταιρίας, των αναδιαρθρώσεων, του σχεδιασμού της μελλοντικής της δράσης ενδεχομένως σε νέες εγκαταστάσεις κ.λ.π είχαν αρκούντως αναπτυχθεί και μελετηθεί σε περιόδους προ του 2004 αλλά και στο επιχειρησιακό σχέδιο της συγχωνεύσεως. Με την έγκριση από την σημερινή κυβέρνηση της επέκτασης των ΕΛ.ΠΕ επιδιώχθηκε αδιαφανώς και χωρίς στοιχειώδη μελέτη η μετεγκατάσταση του εργοστασίου της εταιρίας από την Ελευσίνα στα Δερβανοχώρια με παράλληλη επιδίωξη τεμαχισμού του οικοπέδου της εταιρίας και ενοικίασής του για 25 χρόνια στα ΕΛ.ΠΕ!!!

Κατόπιν των ανωτέρω να θέσετε υπόψη μας τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τα έγγραφα του «διαγωνισμού» με προεπιλογή για την ανάθεση στις δύο εργολαβικές εταιρίες ΑΚΜΩΝ και ΟΝΕΧ (πρακτικά επιτροπών, διακηρύξεις κ.λπ)

2. Το profile των δύο εταιριών ΑΚΜΩΝ και ΟΝΕΧ και συγκεκριμένα έτος ίδρυσης, μέτοχοι, απασχόληση, Ισολογισμοί ετών 2007 και 2008, υπάρχοντες τεχνικές-εργοστασιακές υποδομές με βάση τις οποίες η διοίκηση των ΕΑΣ πείσθηκε ότι μπορούν να αναλάβουν υλοποίηση συμβάσεων αμυντικών υλικών.

3. Ανά εργοστασιακό συγκρότημα το επίπεδο απασχόλησης (δηλαδή σύνολο παραγωγικού προσωπικού), το ύψος του τζίρου που πέτυχαν στην χρήση 2008, το είδος των συμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιήσουν από 1/1/2009 και την ημερομηνία υπογραφής των κ.λ.π

4. Συνοπτικό σημείωμα δράσεων που προβλέπονται από το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει καταθέσει η διοίκηση της εταιρίας ως και βαθμός προόδου για την υλοποίηση τους.

5. την μελέτη μετεγκατάστασης στην οποία στηρίχθηκε η διοίκηση προκειμένου να ανακοινώσει την μετεγκατάσταση του εργοστασίου από την Ελευσίνα στα Δερβενοχώρια…

6. Τα εναλλακτικά σενάρια που έχει υπόψη της η διοίκηση για την διασφάλιση της λειτουργίας της εταιρίας στις γομώσεις πυρομαχικών σε όλες τις πιθανές αποφάσεις του ΣτΕ

Ερωτάσθε:

Πως είναι δυνατό να ανέχεστε σε μια εταιρία της οποίας τα ελλείμματα και οι ζημιές διογκώθηκαν μετά το 2004 τέτοιες παράνομες πρακτικές που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας της εταιρίας με προσχηματικούς λόγους υλοποίησης υποτιθέμενων συμβάσεων ;
Γιατί δεν ελέγχετε τις διοικήσεις της εταιρίας που αν και με βάση τον ν. 3429/2005 οφείλουν να τηρούν τα επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας έχουν εγκαταλείψει την εταιρία στην τύχη τους
Ποια η μέριμνά σας να σχεδιάσετε το μέλλον της εταιρίας και ειδικά του εργοστασίου γομώσεων πυρομαχικών για το οποίο οφείλατε να έχετε μελετήσει εναλλακτικές λύσεις εφόσον αποφασίσατε και εγκρίνατε την επέκταση των ΕΛ.ΠΕ.
Μήπως και στην περίπτωση των ΕΑΣ ακολουθείτε πολιτική απαξίωσης της εταιρίας και για το μόνο που ενδιαφέρεστε είναι η εκποίηση της περιουσίας της εταιρίας και τίποτα άλλο ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ