Ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας περί ιεραρχίας και εξέλιξης Νόμος των μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θέματα Άμυνας

Α.Π. 3072/5-8-09

Θέμα: «Έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού προαναγγέλλει πως ο περί ιεραρχίας και εξέλιξης Νόμος των μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων θα κατατεθεί σύντομα για ψήφιση στη Βουλή και έχει ήδη διαμορφώσει κλίμα επικείμενου αιφνιδιασμού στα στελέχη από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.»

Έχοντας υπόψη:

* Ότι ανάμεσα στις Κυβερνητικές εξαγγελίες σας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνονταν και υποσχέσεις για" Τροποποίηση του Νόμου 2439/96 , Περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να απαλειφθούν διατάξεις , οι οποίες ευνοούν την κομματική παρέμβαση και υποθάλπουν σκοπιμότητες στις κρίσεις και τοποθετήσεις στελεχών, με την επαναφορά της αξιοκρατίας και της ορθολογικής χρησιμοποίησης των ανάλογα με τις δυνατότητες, ικανότητες και εμπειρίες τους σε όλα τα επίπεδα διοίκησης ".
* Ότι με σειρά ερωτήσεων μας , όπως οι με Αρ. Πρωτ. 7737/09-10-08, 6510/25-09-08, 6091/23-09-08, 1339 /15-07-08, 10169/10-04-08, 7817/05-03-08 ,2783/04-12-07, 1875/14-11-07, επανειλημμένα σας καλέσαμε ναξεκαθαρίσετε τη θολή εικόνατων προθέσεωντης κυβέρνησής σας για το νέο ασφαλιστικό σύστημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
* Ότι ενώ στερεότυπα απαντούσατε πως " Τα ζητήματα που τίθενται, αφορούν σε προτάσεις διακλαδικής επιτροπής η οποία συστάθηκε με σκοπό την αναθεώρηση του Ν. 2439/96 «περί ιεραρχίας και εξέλιξης των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» και στόχο, την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των ισχυουσών διατάξεων. Οι προτάσεις αυτές βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας από τα Γενικά Επιτελεία και δεν έχουν κατατεθεί στο ΥΠ.ΕΘ.Α. προκειμένου να συζητηθούν, να τεθούν υπόψη των σχετικών επιτροπών και να προωθηθεί τελικώς, εφόσον εγκριθούν, το σχετικό σχέδιο νόμου μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται" ετοιμάσατε σχέδιο Νόμου περί ιεραρχίας και εξέλιξης των μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων που επί εξάμηνο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνα και κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση με τα όσα υποσχόσασταν, περί αξιοκρατίας, ικανότητας κτλ.
* Ότι έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού με στοιχεία Φ.330/32/194481/Σ.731 της 06ης Απριλίου 2009, ρυθμίζει θέματα εκπαίδευσης των στελεχών σαν να είχε ψηφιστεί ήδη ο Νόμος και προαναγγέλλει πως ο περί ιεραρχίας και εξέλιξης των μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων θα κατατεθεί σύντομα για ψήφιση στη Βουλή.
* Ότι το παραπάνω έγγραφο έχει ήδη διαμορφώσει κλίμα επικείμενου αιφνιδιασμού στα στελέχη από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που επιδεινώνετε από τα όσα διαρρέονται από την Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού που εκτός του ότι επιβεβαιώνει πως ο Νόμος θα κατατεθεί σύντομα για ψήφιση στη Βουλή, ισχυρίζεται ψευδώς πως υπάρχει και πλήρης συναίνεση του ΠΑΣΟΚ για την ψήφιση του.
* Ότι το συγκεκριμένο προσχέδιο αναθεώρησης του Ν. 2439/96 «Περί ιεραρχίας και εξέλιξης των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» ούτε βελτιώνει, ούτε εκσυγχρονίζει τον υφιστάμενο νόμο αλλά ανατρέπει τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενο του αφού σαν κύριο στόχο του έχει την καθιέρωση προβληματικής διαδικασίας επανακαθορισμού της αρχαιότητας στην προσπάθεια για τον έλεγχο της ιεραρχίας των ανωτάτων αξιωματικών των ΕΔ μέσω μίας ομάδας η οποία θα μπορεί να καθορίζει τους «άξιους» και «αρεστούς» για τη στελέχωση των ανωτάτων θέσεων της ιεραρχίας των ΕΔ.
* Ότι στο συγκεκριμένο προσχέδιο αναθεώρησης του Ν. 2439/96 είναι εμφανής η έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων στις αξιολογήσεις των προϊσταμένων και δεν θεσπίζονται ποσοτικά (μετρήσιμα) κριτήρια, που θα δημιουργήσουν την απαραίτητη ομπρέλα ασφάλειας για τα άξια στελέχη και θα αποδυναμώσουν τις αυθαιρεσίες, αφού:
o Απουσιάζουν κριτήρια όπως:

§ Ο γενικός βαθμός αποφοίτησης από στρατιωτικά σχολεία.

§ Η βαθμολογία των εκθέσεων ικανότητας-αξιολόγησης (όπου να υπάρχει και βαθμολογία από υφισταμένους, όπως γίνεται σε ένοπλες δυνάμεις προηγμένων χωρών).

§ Ο βαθμός των τίτλων προπτυχιακών σπουδών, ΤΕΙ, ΑΕΙ , μεταπτυχιακών (όπου απαιτείται).

§ Η γνώση ξένων γλωσσών.

§ Η γνώση χρήσεως των Η/Υ.

§ Η Διοίκηση Μονάδων ανάλογα της οργάνωσης, θέσης, αποστολής, βαθμού δυσκολίας κ.α.

* Ότι στο συγκεκριμένο προσχέδιο αναθεώρησης του Ν. 2439/96 αδικούνται κατάφορα οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ (υπαξιωματικοί), τους οποίους ο νόμος κρίνει για όλη τη σταδιοδρομία τους, με μία εξέταση για να γίνουν αξιωματικοί, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της προσφορά τους με κριτήρια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιες είναι οι προθέσεις σας σχετικά με το προσχέδιο; Ακολουθούν την πάγια τακτική της κυβερνήσεώς σας περί «καρότου και μαστιγίου»;

2. Σε ποια φάση βρίσκεται το προσχέδιο;

3. Γιατί με το προσχέδιο αυτό αποκλείετε τους Υπαξιωματικούς από τη δυνατότητα εξέλιξης στην ιεραρχία των Αξιωματικών;

4. Σκοπεύετε να δημιουργήσετε Σώμα Υπαξιωματικών στα πρότυπα άλλων Νατοϊκών Στρατών;

5. Γιατί κριτήρια που είναι αντικειμενικά για την αξιολόγηση των στελεχών παραλείπονται από το προσχέδιο;

6. Σκοπεύετε να προαγάγετε τους ικανούς ή τους αρεστούς, όπως μέχρι σήμερα δεικνύουν οι ετήσιες κρίσεις ανωτάτων Αξιωματικών και στους τρεις Κλάδους;

7. Η απαξίωση των εξετάσεων εισαγωγής στην ΑΔΙΣΠΟ για τα στελέχη του ΣΞ, σχετίζετε ή όχι με την γνωστοποίηση του προσχεδίου;

8. Ποια η σκοπιμότητα του εγγράφου που εξέδωσε η ΔΕΚΠ και αναφέρθηκε παραπάνω;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Μιχάλης Καρχιμάκης

Βασίλης Οικονόμου

Αλέκος Αθανασιάδης

Βάσω Παπανδρέου