Ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με την άνιση αντιμετώπιση και τις άδικες μεταθέσεις αξιωματικών του Στρατολογικού Σώματος.

Θέματα Άμυνας

Οι κανόνες διαφάνειας, η ίση μεταχείριση και η αξιοκρατία αποτελούν κύρια γνωρίσματα κάθε ευνομούμενης κοινωνίας. Για αυτούς τους λόγους η εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων και η θέσπιση κριτηρίων, τα οποία μαζί με τις ανάγκες της υπηρεσίας διείπαν τις μεταθέσεις και τις προαγωγές στις ένοπλες δυνάμεις, αποτέλεσαν σημαντικά βήματα προόδου.

Δυστυχώς όμως τελευταία παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων πολλά από τα ανωτέρω ανατράπηκαν και έχουμε καταστρατήγηση κάθε έννοιας δικαίου, αφού στο ζήτημα της μετάθεσης, της εξέλιξης και της σταδιοδρομίας των αξιωματικών ενισχύεται όλο και περισσότερο η λογική της ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης και τακτοποίησης «ημετέρων» παρά αυτή της αξιοκρατίας και της ίσης αντιμετώπισης.

Κραυγαλέο παράδειγμα αυτής της λειτουργίας αποτελούν και οι φετινές τακτικές μεταθέσεις των αξιωματικών του Στρατολογικού Σώματος, οι οποίες προκάλεσαν βάσιμα παράπονα, δικαιολογημένη αγανάκτηση και τεκμηριωμένες αντιδράσεις από πλειάδα αξιωματικών, οι οποίοι αδικήθηκαν. Συγκεκριμένα προ εικοσαημέρου περίπου και με καθυστέρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εκδόθηκε η διαταγή απόδοσης φύλλων πορείας στους μετατιθέμενους αξιωματικούς με ημερομηνία χορηγήσεως στο σύνολό τους από 3-7-2009 μέχρι 20-7-2009. Μετά την ανακοίνωση και τη λήψη των μεταθέσεων αρκετοί μετατιθέμενοι αξιωματικοί, περίπου δέκα τον αριθμό, προσέφυγαν όπως είχαν νόμιμο δικαίωμα κατά αυτής της πράξης, ασκώντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής της για λόγους ισότητας, αξιοκρατίας και πλημμελούς αιτιολογίας της πράξης, η οποία πολλές φορές παραβίαζε τους κανόνες κοινής πείρας, ηθικής και λογικής και είχε κατάφορα χαρακτηριστικά της δίωξης εναντίον τους.

Όμως η διοίκηση του Σώματος μόλις το πληροφορήθηκε, ενώ εκκρεμούσε η έκδοση της δικαστικής απόφασης με νέα διαταγή τροποποίησε την αρχική, επισπεύδοντας την ημερομηνία επίδοσης και εκτέλεσης των φύλων πορείας για τους προσφεύγοντες, έτσι ώστε να απολέσουν το δικαίωμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Και σαν να μην έφθανε αυτό, η διοίκηση προέβη και σε κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, δίνοντας εντολή χορήγησης φύλων πορείας στους προσφεύγοντες αξιωματικούς ακόμη και μετά την έκδοση της προσωρινής δικαστικής απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της διαταγής μετάθεσής τους, γεγονός που αποτελεί άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση της δικαιοσύνης.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες σε πολλές περιπτώσεις δεν λήφθηκε υπόψη στις μεταθέσεις ούτε ο χρόνος παραμονής στη θέση, ούτε σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν λήφθηκε υπόψη η οικογενειακή κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγων όπως και πολλοί άλλοι λόγοι και κριτήρια που ίσχυαν παλαιότερα, ενώ σήμερα με αυτή τη λειτουργία και αυτές τις αποφάσεις καταργούνται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ :

1. Συμφωνεί το Υπουργείο με αυτήν την εξέλιξη στις φετινές τακτικές μεταθέσεις των αξιωματικών στο Στρατολογικό Σώμα, που παραβιάζει κάθε κανόνα ηθικής, διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης;

2. Ποια κριτήρια εφαρμόστηκαν σε αυτές τις μεταθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν βάσιμα παράπονα και τεκμηριωμένες αντιδράσεις σε πλειάδα μετατιθέμενων αξιωματικών για άνιση μεταχείριση τους;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να παρέμβει, έτσι ώστε να αρθεί αυτή η αδικία και να αποκατασταθούν οι θιγόμενοι αξιωματικοί;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ :

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ