Ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με την προστασία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων εν' όψει πανδημίας.

Θέματα Άμυνας

Α.Π. 3097/6-8-09

Θέμα: «Προστασία του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων εν΄όψει πανδημίας.»

Είναι γνωστό και ενίοτε αναπόφευκτο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να δραστηριοποιείται και να διαμένει σε ιδιαίτερα κλειστούς και περιορισμένους χώρους (πολεμικά πλοία, κοιτώνες, φυλάκια, εστιατόρια, αίθουσες ψυχαγωγίας, θαλάμους, υπόστεγα εργασίας), των οποίων η κατάσταση από πλευράς συνθηκών υγιεινής δεν είναι πάντοτε η καλύτερη και γενικά δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδανική για την αντιμετώπιση της σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας επερχόμενης πανδημίας.

Επομένως είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα λόγω της φύσης της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και της επιβεβλημένης ανάγκης για τη διατήρηση της άμεσης ετοιμότητάς τους, το προσωπικό τους να είναι προστατευμένο κατά τον καλύτερο τρόπο, προκειμένου να παραμένει ικανό να εκτελέσει αποστολές πέραν των επιχειρησιακών και αυτές που προέκυψαν από την δημοσίευση του περιβόητου σχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την ανάσχεση της πανδημίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

* Υφίστανται εξειδικευμένα μέτρα ανάσχεσης της διάδοσης της νόσου στις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και ποια είναι αυτά;
* Τι επιπρόσθετες οδηγίες υγιεινής έχουν αποφασιστεί για το σύνολο των μονάδων (περιλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων) προκειμένου να βελτιωθούν οι υπάρχοντες σε αυτές χώροι υγιεινής, των οποίων το επίπεδο καθαριότητας κατά τεκμήριο έχει εναποτεθεί στο ίδιο το προσωπικό;
* Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας και προπαρασκευής των στρατιωτικών νοσοκομείων της χώρας και κατά πόσο είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις μολύνσεων μεγάλου αριθμού ασθενών ταυτόχρονα; Είναι τα νοσοκομεία αυτά σε θέση να λειτουργήσουν επικουρικά στην περίπτωση που τα κρατικά νοσοκομεία δεν επαρκούν;
* Ποιος ο βαθμός ενημέρωσης των στελεχών και του λοιπού προσωπικού των μονάδων εάν κληθούν να παρέμβουν υποστηρικτικά στο έργο του Υπουργείου Υγείας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Μιχάλης Καρχιμάκης

Βασίλης Οικονόμου

Αλέκος Αθανασιάδης

Βάσω Παπανδρέου