Ερώτηση στον Υπ. Εθνικής Άμυνας: "Με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΣ περικόπτει επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης που χορηγούνταν σε χαμηλόβαθμους αξιωματικούς"

Θέματα Άμυνας

Α.Π. 3153/10-8-09

Θέμα: «Με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΕΘ.Α., ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού περικόπτει το επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης που χορηγούνταν από δεκαετίας σε χαμηλόβαθμους Αξιωματικούς.»

Έχοντας υπόψη:

Ότι το μισθολόγιο των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 , που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 297 τ.Α'/23-12-2003.

* Ότι σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο (άρθρο 51) οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση του καθ' ύλη αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
* Ότι με την κοινή Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 2/11015/ 0022/2-3-2000/ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης καταβάλλεται στους :
o Στρατιωτικούς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω ανεξαρτήτως θέσεως.
o Διοικητές και Διευθυντές Μονάδων-Υπηρεσιών και ανεξάρτητων Υπομονάδων, ανεξαρτήτως βαθμού.
o Επιτελάρχες και Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων, Διοικήσεων και Διευθύνσεων των Σχηματισμών, επιπέδου ταξιαρχίας και άνω, ανεξαρτήτως βαθμού.
* Ότι το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:
o Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς σε εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147€).
o Για τους Συνταγματάρχες ή αντίστοιχους σε εκατόν δεκαοκτώ ευρώ (118€).
o Για τους Αντισυνταγματάρχες και Ταγματάρχες ή αντίστοιχους, σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88€).
o Για κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) σε πενήντα εννιά ευρώ (59€).
o Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε τριάντα ευρώ (30€).
* Ότι με Διαταγή της ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 με στοιχεία Φ.841.2/29/674595/Σ.3678 της 21ης Μαρτίου 2009, καθορίζεται πως το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης δεν θα καταβάλλεται "πλέον στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης επειδή δεν αποτελούν Σχηματισμούς με τη στενή έννοια του όρου, όπως αυτοί περιγράφονται στον Σ.Κ 20-1, καθόσον δεν αποτελούνται από στοιχεία διαφόρων Ο-Σ και η οργάνωση και λειτουργία τους, δεν προβλέπεται από τον Σ.Κ 20-2 ή ΣΚ 3-12, αλλά από ιδιαίτερους Οργανισμούς και νομοθεσία και επομένως οι Διευθυντές των Γραφείων τους δε δικαιούνται της χορήγησης του Επιδόματος Ευθύνης Διοίκησης - Διεύθυνσης".

Ερωτάστε:

1. Έχετε γνώση της με στοιχεία Φ.841.2/29/674595/Σ.3678 της 21ης Μαρτίου 2009 Διαταγής της ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 που καθορίζει, πως το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης δεν θα καταβάλλεται πλέον στους διευθυντές γραφείων, στα κέντρα εκπαιδεύσεως και στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων;

2. Πιστεύεται πως ο επανακαθορισμός του επιπέδου των Σχολών και των Κέντρων Εκπαίδευσης ως Σχηματισμών συγκεκριμένου επιπέδου που επιχειρείτε πρέπει να ξεκινήσει με την περικοπή επιδομάτων από τους χαμηλόβαθμους Αξιωματικούς;

3. Γνωρίζετε πως η διαταγή της ΓΕΣ/ΔΟΙ πλήττει Αξιωματικούς βαθμού Ταγματάρχη και κάτω καθώς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω καταβάλλεται ανεξαρτήτως θέσεως ;

4. Σκοπεύετε να ακυρώσετε την συγκεκριμένη διαταγή;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Μιχάλης Καρχιμάκης

Βασίλης Οικονόμου

Αλέκος Αθανασιάδης

Βάσω Παπανδρέου