Συνέντευξη Βάσως Παπανδρέου στην Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και στο δημοσιογράφο Α. Τζοάννο

Συνεντεύξεις

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιες οι διαφορές του πολιτικού άξονα στις επιλογές εξοπλιστικών προγραμμάτων;
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον αλλά κυρίως η στρατηγική της Τουρκίας υποχρεώνει την Ελλάδα να διαθέτει πολύτιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους στην Εθνική Άμυνα για να διαθέτουμε αξιόπιστη και αποτελεσματική αποτροπή. Η χάραξη μιας διαφορετικής πολιτικής σχετικά με τις δαπάνες για την άμυνα είναι αναγκαία, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Είναι άμεση ανάγκη ο εξορθολογισμός των δαπανών σε όλα τα επίπεδα. Κάθε επιλογή αναφορικά με τις προμήθειες και τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, που συνδυάζει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τη διαφάνεια, τη διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων το κόστος και την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Οι πολιτικοί στόχοι εξυπηρετούνται καλύτερα όταν έχει ισχυρή οικονομία, σταθερή εξωτερική πολιτική, διεθνή παρουσία και διαφανείς διαδικασίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν συγκεκριμένα λάθη στις επιλογές της Ν.Δ.;
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τα λάθη των επιλογών της Ν.Δ. την τελευταία πενταετία τόσο στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων όσο και γενικότερα στην αμυντική πολιτική, οφείλονται στην έλλειψη συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης στρατηγικής και σχεδιασμού. Οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αλλά αντίθετα να διογκωθούν. Στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, η πλήρης εγκατάλειψη της αρχής της διακλαδικότητας (που υιοθετήθηκε με την Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση του 2001, τη μεγαλύτερη δομική αλλαγή στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας την τελευταία 20ετία) στη σχεδίαση και κατανομή προτεραιότητας των εξοπλιστικών προγραμμάτων και οι αδιαφανείς και δυσλειτουργικές διαδικασίες υλοποίησης όχι μόνο δεν αναβάθμισαν την αμυντική ικανότητα της χώρας αλλά αντίθετα την οδήγησαν σε ένα από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης ολοκληρωμένης πολιτικής, αδιαφορίας και ανικανότητας της κυβέρνησης της Ν.Δ. αποτελεί η χαμηλή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων, λόγω έλλειψης πυρομαχικών και ανταλλακτικών. Αυτό υπονομεύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Η ίδια έλλειψη πολιτικής, αδιαφορία και ανικανότητα, υπάρχει στην υλοποίηση παλαιότερων συμβάσεων. Αντί να επιδιωχθεί και επιτευχθεί η επίλυση με τον προσφορότερο τρόπο για το ελληνικό δημόσιο (π.χ. καταγγελία, τροποποίηση) των όποιων προβλημάτων, επιλέχθηκε η υιοθέτηση στάσης αναμονής και αναβλητικότητας, με συνέπεια την απεμπόληση δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα επανεξεταστούν;
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το ΠΑΣΟΚ θα επανεξετάσει από μηδενική βάση τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει ξεκινήσει η Ν.Δ., με γνώμονα τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. Αποτελεί θέση αρχής η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με αδιάβλητες διαδικασίες που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Στο πλαίσιο της νέας ολοκληρωμένης πολιτικής εθνικής άμυνας που έχει σχεδιάσει το ΠΑΣΟΚ οι εξοπλισμοί θα είναι επιλεκτικοί ώστε να αντιμετωπίζουν τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα του αντιπάλου.
Χρειάζεται σχεδιασμός και προγραμματισμός, με σωστή αξιολόγηση της απειλής και της μελλοντικής εξέλιξής της. Οι προμήθειες πρέπει να γίνονται με διαφανείς διαδικασίες μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών με εφαρμογή δοκιμών επί του πεδίου κατά τα διεθνή πρότυπα (όπου αυτό είναι εφικτό) και συστηματικής ενημέρωσης της μόνιμης επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων;
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων απαιτεί σαφή και πολυεπίπεδη στρατηγική. Σε αυτή εμπεριέχεται η αποφασιστική παρέμβαση στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αλλά και η σοβαρή αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την άμυνα και ασφάλεια της χώρας. Για να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η στενή συνεργασία και ο συντονισμός δράσης όλων των βασικών φορέων σχεδιασμού και διαμόρφωσης της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας. Είναι πλέον σαφές ότι η παράνομη τουρκική πτητική δραστηριότητα στο Αιγαίο όπου αγνοούνται τόσο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας όσο και η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και οι συνεχείς υπερπτήσεις ελληνικών νησιών, αποτελούν καθαρή και επικίνδυνη πρόκληση. Αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η ηγεσία της γειτονικής χώρας, παρά τις όποιες διακηρύξεις της, δεν σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και δεν επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Ελλάδα. Δυστυχώς την τελευταία πενταετία η κυβέρνηση της Ν.Δ. εφαρμόζοντας μία κοντόφθαλμη πολιτική ενίσχυσε την τουρκική επιθετικότητα. Αρχικά απεμπόλησε με πολύ μεγάλη ευκολία τη συμφωνία του Ελσίνκι, που εξ ορισμού έθετε πλαίσιο ελέγχου και διαχείρισης της τουρκικής απειλής, και στη συνέχεια, στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δεκεμβρίου του 2008, όταν αποφασίστηκε αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας, επέδειξε ανεξήγητη αδράνεια. Και στις δύο περιπτώσεις η ελληνική στάση συνέτεινε στη δημιουργία συνθηκών που αύξησαν την προκλητικότητα της γειτονικής χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι θα επαναφέρει τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης;
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προβλέπει άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Τα άμεσα μέτρα είναι απαραίτητα για την ανακοπή της ύφεσης στην οποία έχει μπει η οικονομία λόγω της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας επί 5,5 χρόνια, και της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα στοχεύουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδεία, έρευνα-τεχνολογία, στις επενδύσεις σε καινούριες τεχνολογίες, στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, σε καινοτομίες, σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να γίνει η χώρα ανταγωνιστική. Το σχέδιο μας είναι ολοκληρωμένο και δίνει ελπίδα στους πολίτες και τη νέα γενιά. Το έργο μας είναι δύσκολο, αλλά είναι η μόνη διέξοδος για τη χώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το γεγονός ότι τα γκάλοπ αποτυπώνουν μια δυναμική για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι έχετε εξασφαλίσει ισχυρή αυτοδυναμία;
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τίποτα δεν έχει κριθεί. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στους πολίτες και δεν χωράει καμία αλαζονεία. Βεβαίως, όλοι αισιοδοξούμε. Αλλά δεν πρέπει να υπάρξει ο παραμικρός εφησυχασμός. Οι εκλογές δεν τελειώνουν με τις δημοσκοπήσεις. Όλα θα τελειώσουν και ελπίζω ότι παράλληλα όλα θα αρχίσουν, το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου. Δεν αντέχει άλλο η Ελλάδα την ακυβερνησία και την αβεβαιότητα, χρειάζεται μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση.