Γυναίκες

Εμείς οι γυναίκες ζητάμε, απαιτούμε, διεκδικούμε, να φτιάξουμε μια κοινωνία στην οποία γυναίκες και άνδρες θα συμμετέχουν ισότιμα, στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

Μια δημοκρατική κοινωνία, μια κοινωνία αλληλεγγύης, χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών.

Οι γυναίκες έχουμε ιδέες και ικανότητες που ζητάμε να αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Απαιτείται, όχι μόνο η πολιτική βούληση, αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο από τη δεκαετία του ΄80 είναι από τα πλέον προοδευτικά σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε σ΄ αυτό τον τομέα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην πράξη όμως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Χρειάζεται πάρα πολύς δρόμος για να φθάσουμε στην ισόρροπη συμμετοχή ανδρών - γυναικών. Οι θεωρητικές δυνατότητες απέχουν πολύ από αυτό που συμβαίνει καθημερινά όσον αφορά την συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας μας.

Έχω κάνει πολλές φορές την αυτοκριτική μου δημόσια, γιατί για πολλά χρόνια ήμουν ενάντια στις ποσοστώσεις. Πίστευα, ότι όταν κανείς είναι σοσιαλιστής, αυτά που πιστεύει τα υλοποιεί στην πράξη και ότι ένα Σοσιαλιστικό Κίνημα όπως το ΠΑΣΟΚ, θα προωθούσε αυτομάτως, τη συμμετοχή των γυναικών. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Η πολιτική όμως των ποσοστώσεων, έχει αποδειχθεί σε όλες τις χώρες ως ένα αποτελεσματικό μέτρο.

Με δική μου πρόταση, παρά κάποιες αντιρρήσεις, νομοθετήσαμε την υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό το στήριξαν οι γυναίκες όλων των κομμάτων.

Το 2000, επίσης πρότεινα και νομοθετήσαμε την υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών σε επιτροπές και υπηρεσιακά συμβούλια, κατά το 1/3 τουλάχιστον. Το μέτρο είχε θετικά αποτελέσματα, όπως θετικά αποτελέσματα είχε και η ποσόστωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έχει βεβαίως μεγάλη σημασία το πόσες γυναίκες εκλέγονται, αλλά έχει επίσης μεγάλη σημασία και το ότι "εκτίθενται" όλο και περισσότερες γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες και κατεστημένες ιδέες.

Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ δεν εφαρμόζει το νόμο για την υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών σε επιτροπές και υπηρεσιακά συμβούλια, ενώ άλλαξε το νόμο για τη συμμετοχή των γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μειώσει τα ποσοστά. ’λλο ένα πισωγύρισμα που πρέπει να ανατρέψουμε.

Πιστεύω ότι η ποσότητα είναι εξίσου απαραίτητη με την ποιότητα. Δεν αρκεί να υπάρχουν λίγες ικανές και αξιόλογες γυναίκες. Χρειάζεται μεγάλη συμμετοχή των γυναικών για να αλλάξουν τα πρότυπα, να αλλάξουν οι νοοτροπίες.

Πρέπει όμως εμείς οι γυναίκες να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ μας και χρειάζεται εμείς οι ίδιες πρώτα, να έχουμε τα ίδια κριτήρια στην αξιολόγηση των ανδρών και των γυναικών.

Συνήθως είμαστε πιο αυστηρές όταν αξιολογούμε γυναίκες και λιγότερο αυστηρές όταν αξιολογούμε άνδρες. Πρέπει να το αντιστρέψουμε αυτό. Οι άνδρες ξεκινούν με το δεδομένο ότι είναι ικανοί για όλα και πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι, ενώ οι γυναίκες το αντίθετο.