Γενικές Γραμματείες

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:
http://www.sport.gov.gr
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού:
http://www.mfa.gr/ggae
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης:
http://www.gspa.gr
Γενική Γραμματεία Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού:
http://www.gnto.gr
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας:
http://www.gsrt.gr
Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
http://www.gge.gr
Γενική Γραμματεία Ισότητας:
http://www.isotita.gr
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
http://www.ggka.gr
Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης:
http://www.gsae.edu.gr
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς:
http://www.neagenia.gr
Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων:
http://www.gsis.gov.gr/home.phpl
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:
http://www.civilprotection.gr