Διεθνείς Οργανισμοί

Ηνωμένα Έθνη:
http://www.un.org
NATO:
http://www.nato.int
Οργανισμός οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης:
http://www.oecd.org
OPEC:
http://www.opec.org
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού:
http://www.world-turism.org
Διεθνής Τράπεζα:
http://www.worldbank.org
Διεθνές Δικαστήριο:
http://www.icj-cij.org
Συμβούλιο της Ευρώπης:
http://www.coe.fr
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:
http://www.ecb.int
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο:
http://www.curia.eu.int/en
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:
http://www.eib.eu.int
G8:
http://www.g8.utoronto.ca
Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας:
http://www.icao.int
International Court of justice:
http://www.icj-cij.org
International Maritime Organization:
http://www.imo.org
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο:
http://www.imf.org
UNESCO:
http://www.unesco.org
UNICEF:
http://www.unicef.org
Παγκόσμια Τράπεζα:
http://www.worldbank.org
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:
http://www.who.int
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου:
http://www.wto.org