Διοικητικές Πληροφορίες

Δελτίο Καιρού:
http://www.ntua.gr/weather
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης:
http://ils.ekdd.gr
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης:
http://www.eetaa.gr
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα:
http://www.ee.gr
Οδηγός του πολίτη:
http://www.polites.gr
Διαγωνισμοί Δημοσίου:
http://www.gspa.gr/gspa/asp/newwelcome.asp?pcalevel=007
Πληροφορίες για της Εκλογές:
http://www.ypes.gr/elec/index.phpl
Νομαρχία Αθηνών:
http://www.nomarxia.gr
Υπηρεσίες Δημόσιου Τομέα:
http://195.167.64.65/start.idc