Ευρώπη

Ευρωπαϊκή Ένωση:
http://europa.eu.int
Ευρωπαϊκές Προεδρίες:
http://ue.eu.int/en/presid.php
Απολογισμοί της Ε.Ε:
http://europa.eu.int/council/off/conclu
Επίτροποι και Πρόεδρος της Κομισιόν:
http://europa.eu.int/comm/commissioners/index-en.php
Η πολιτική της Ε.Ε σε όλους τους τομείς:
http://europa.eu.int/pol/index-en.php
Νομοθετικά Κείμενα της Ε.Ε:
http://europa.eu.int/eur-lex/en
Υπηρεσίες και Φορείς της Ε.Ε:
http://www.euroguide.org
Τα τελευταία νέα της Ε.Ε:
http://www.euobserver.com
Μηχανή αναζήτησης για θέματα της Ε.Ε:
http://www.europeanaccess.co.uk
Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων στην Ε.Ε:
http://www.statewatch.org
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
http://www.europarl.eu.int