Πορεία

Στην κυβέρνηση εισήλθε για πρώτη φορά το 1985, ως Υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, ενώ διατέλεσε ακόμη Αναπληρωτής Υπουργός στο ίδιο Υπουργείο, καθώς και Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου (Υπεύθυνη για τα θέματα της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΟΚ) το δεύτερο εξάμηνο του 1988.
Το 1989 ορίζεται από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου ως εκπρόσωπος της χώρας μας στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τότε. Ήταν η πρώτη γυναίκα Επίτροπος στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητα την Απασχόληση, τις Εργασιακές Σχέσεις, τις Κοινωνικές υποθέσεις, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, τη Δημόσια Υγεία και την Ισότητα των δύο φύλων.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της προωθεί δεκάδες νομοθετικές διατάξεις και προγράμματα, που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Δίνει νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, προστατεύει τη μητρότητα, εμπεδώνει στην ισότητα των δύο φύλων και δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα για τους απόμαχους της εργασίας και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προωθεί την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και κατοχυρώνει τον Κοινωνικό Διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες συνετέλεσαν στην ιδιαίτερα θετική κρίση που αποκόμισε από τη θητεία της αυτή, τόσο η Ελλάδα, όσο και η ίδια προσωπικά και την αναδεικνύουν σε προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας. Η "μάχη" της με την κ. Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία αντιτάχθηκε σε όλες τις αποφάσεις της, παίρνει μεγάλη έκταση στον διεθνή τύπο, που φθάνει να την αποκαλέσει "Καρυάτιδα της Δημοκρατίας" και "Σιδηρά Κυρία".