Ερώτηση Βάσως Παπανδρέου με Θέμα: Η επέκταση των ΕΛ.ΠΕ στην Ελευσίνα απαξιώνει τις εγκαταστάσεις του γειτονικού εργοστασίου πυρομαχικών των ΕΑΣ

Θέματα Άμυνας

ΑΠ: 12408/14.01.09

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη

ΘΕΜΑ: Η επέκταση των ΕΛ.ΠΕ στην Ελευσίνα απαξιώνει τις εγκαταστάσεις του γειτονικού εργοστασίου πυρομαχικών των ΕΑΣ και δημιουργεί κινδύνους ατυχήματος.

Με την υπ’ αριθμ. 146393/3.6.2008 Κ.Υ.Α εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της επέκτασης του υφιστάμενου διυλιστηρίου της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΒΕΕ και με την υπ’ αριθμ. Δ3/Α15024/24.7.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, χορηγήθηκε στα ΕΛ.ΠΕ άδεια επέκτασης των εγκαταστάσεών τους στον περίγυρο του εργοστασίου πυρομαχικών των ΕΑΣ στην Ελευσίνα. Υπόψη ότι την Κ.Υ.Α. δεν υπογράφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το εργοστάσιο των ΕΑΣ Ελευσίνας είναι το μόνο που διαθέτει άδεια λειτουργίας για γόμωση-συναρμολόγηση πυρομαχικών. Οι δραστηριότητες του εργοστασίου των ΕΑΣ δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλα εργοστάσια στρατιωτικού υλικού. Μάλιστα αναμένεται στο χώρο του εργοστασίου η κατασκευή των πυρομαχικών 120 χιλ. των αρμάτων Leopard.

Η επέκταση αυτή δημιουργεί ζήτημα παύσης της λειτουργίας του εργοστασίου πυρομαχικών γιατί οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων θα πλησιάσουν σε απόσταση 75 μ. από την περίφραξη του εργοστασίου των ΕΑΣ ενώ για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι σε απόσταση 729 μ. περίπου.

Η διοίκηση των ΕΑΣ ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ για χρηματοδότηση μετεγκατάστασης του εργοστασίου από την Ελευσίνα στα Δερβενοχώρια με 25 εκατ. ευρώ, με αντάλλαγμα την μη παρεμπόδιση της επένδυσης των ΕΛ.ΠΕ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Έχετε λάβει υπόψη σας ότι με την επέκταση των διυλιστηρίων θα περιοριστούν οι δραστηριότητες του εργοστασίου πυρομαχικών ή ακόμη μπορεί να γίνει απαγορευτική η υλοποίηση νέων προγραμμάτων, όπως τα πυρομαχικά αρμάτων;
Έχετε λάβει υπόψη σας τους κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος από την στενή πλέον γειτνίαση του διυλιστηρίου με το εργοστάσιο πυρομαχικών ;
Είσαστε ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις της διοίκησης των ΕΑΣ με τα ΕΛ.ΠΕ και αν ναι γιατί γίνονται χωρίς σχέδιο, μελέτες και χωρίς έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας;
Έχετε λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου των ΕΑΣ Ελευσίνας είτε στον υπάρχοντα χώρο είτε σε άλλο;
Γιατί δεν υπογράφεται την Κ.Υ.Α. αν και εποπτεύεται των Ε.Α.Σ. ;
Έχετε εξετάσει τις επιπτώσεις από την έλλειψη συνολικού σχεδίου για τη βιωσιμότητα της Αμυντικής Βιομηχανίας;

Αθήνα 14.01.09