ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 9-2-05 Βάσω Παπανδρέου: Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος για τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το Κράτος. Η συμμετοχή και λαϊκών στη λειτουργία της Εκκλησίας και στην επιλογή των ιερέων είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να υπάρχει λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος. Πρέπει ως κοινωνία να εκσυγχρονιστούμε και σε αυτό το θέμα και να συγκλίνουμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Βεβαίως, η πρωτοβουλία ανήκει σ΄ αυτούς που άλογα, συνέβαλαν στην εμπλοκή της Εκκλησίας σε θέματα εκτός αρμοδιότητας της, για κομματικά οφέλη.